elektryk

Aktywne do: 30.01.2017 12:00
E-mail: mblaszczyk@eurogrupa.com.pl

Treść ogłoszenia:

Europejska Grupa Doradcza zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym ze środków UE w ramach projektu „Udany start”:

Kurs Elektryka 1 kV
– wykonywanie pomiarów instalacji
– zagadnienia formalne planowania montażu instalacji elektrycznej
– umiejętność obsługi urządzeń elektrycznych
– umiejętność pracy przy sieci elektrycznej
– montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
– dobór przewodów elektrycznych do montażu instalacji elektrycznych

Zapraszamy osoby:
• 18-29 lat
• Nie pracujące
• Nieuczące się w trybie dziennym

Zapewniamy:
• Stypendium stażowe 997,40 zł /miesiąc
• Zwrot kosztów dojazdu
• Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7/osobami zależnymi
• Materiały szkoleniowe
• Wyżywienie w trakcie szkolenia

Kontakt : 696 881 025 mblaszczyk@eurogrupa.pl

Blogi