TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

05

11 2018

Podkowa postawi na partnerstwo publiczno-prywatne?


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

1 - Grodzisk News


W Podkowie Leśnej powraca temat partnerstwa publiczno prywatnego wycelowanego w budowę jak największej liczby kilometrów dróg w mieście. Takie rozwiązanie ma zapewnić m.in. nakłady finansowe, których Podkowa własnymi siłami nie byłaby w stanie wygospodarować.


REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Pierwsze informacje o tam pomyśle burmistrz Artur Tusiński przekazywał już w czerwcu. Teraz przypomina o sprawie. ? Miasto wykonało w lutym br. analizę uwarunkowań prawno-organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg w Podkowie Leśnej w formule PPP. N astępnie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury zorganizowaliśmy postępowanie na świadczenie doradztwa na rzecz Miasta Podkowa Leśna przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu ?Budowa i przebudowa dróg w mieście Podkowa Leśna.? ? przypomina burmistrz.

Firma doradcza poradziła miastu, aby wysłać zapytania o współpracę do 37 przedsiębiorstw z branży drogowej. Pięć z nich odpowiedziało zainteresowaniem, to zaowocowało ogłoszeniem na początku września w Dzienniku Urzędowym UE oraz w biuletynie miasta przetargu wybór partnera prywatnego na budowę dróg.

? Tego etapu nie należy utożsamiać już z budową i przebudową dróg. To jest dopiero wstęp do ewentualnego wyłonienia wykonawcy. Na tym etapie przetarg jest niczym innym jak zaproszeniem do dialogu, w którym z potencjalnymi zainteresowanymi zostanie wypracowany ostateczny kształt zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, jak i okres trwania umowy. Czyli zapraszamy do rozmów, w czasie których (a może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy) wypracujemy wszystkie warunki brzegowe zamówienia i specyfikację istotnych warunków zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy ? wyjaśnia burmistrz. ? Na tym etapie nie ma zobowiązań finansowych po stronie miasta ? dodaje.

Co dalej? ? Jeśli zgłoszą się chętne podmioty do dialogu, jeśli w jego wyniku będzie uwiarygodniona możliwość realizacji pomysłu w formule PPP i w końcu jeśli okaże się to na tyle atrakcyjne finansowo dla miasta, całość pomysłu zostanie przedstawiona radzie miasta celem podjęcia decyzji do finalizacji przetargu, wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych. Po dialogu lub w jego trakcie, kiedy prawdopodobieństwo realizacji PPP i liczba niewiadomych będzie dużo mniejsza niż dzisiaj przewidziane są spotkania z mieszkańcami na których przybliżona zostanie w sposób wyczerpujący problematyka PPP. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że od lat mieszkańcy Podkowy Leśnej czekają na drogi. W założeniu, obowiązkiem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oraz przebudową dróg zlokalizowanych w Mieście Podkowa Leśna, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznego przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ? podkreśla Artur Tusiński.

Włodarz od dawna jest zdania, że przy ograniczonych możliwościach budżetowych podkowy PPP może być jedyną skuteczną opcją, aby przeprowadzić inwestycje drogowe na tak dużą skalę.

? Zaczynając dyskusję od PPP zawsze zostawiamy sobie jeszcze furtkę w postaci kredytu, obligacji czy innych możliwości. Potrzeby są ogromne, drogi, ich stan od lat stanowi problem numer jeden w naszym mieście, a moim zdaniem, rolą samorządu nie jest bierne czekanie z założonymi rękami ? ?nie da się?, a aktywna praca także polegająca na szukaniu, testowaniu i ewentualnym przeprowadzaniu działań zmierzających do osiągnięcia celu. Bo jeśli w efekcie końcowym do ogłoszonego przetargu w formule PPP nikt nie zgłosi się, to nadal problem finansowania dróg pozostanie ? zaznacza Tusiński.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.