TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

29

06 2015

Nowe spojrzenie na politykę przestrzenną


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

1 - Grodzisk News


Podkowa Leśna rozstrzygnęła konkurs, którego celem było przygotowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu. ? Te prace pozwalają nam na szerokie spojrzenie w kierunku przyszłych prac planistyczny na rzecz naszego miasta. To bardzo cenny materiał ? podkreśla burmistrz Artur Tusiński.


REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

W ramach konkursu zatytułowanego Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej?, trzy-, czteroosobowe zespoły studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej opracowały wspomniane projekty studium uwarunkowań. Wymogi merytoryczne spełniło aż 11 prac, zaś Sąd Konkursowy najwyżej ocenił tę przygotowaną przez zespół nr 8 w składzie: Aleksandra Mazurkiewicz, Klaudia Rokicka, Aleksandra Węgiełek, Maryia Yarshevich.

? Za główne zalety przedstawionego projektu sędziowie uznali sformułowanie wizji możliwej do zrealizowania, uwzględniającej liczne ograniczenia funkcjonalno-przestrzenne; dobre rozpoznanie istniejących zagrożeń; postawienie na rozwój przestrzeni publicznych o charakterze sieciowym, w postaci: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i konnych oraz różnorodnych szlaków turystycznych. To także zaproponowanie szeregu interesujących inwestycji realizujących politykę przestrzenną w postaci: ośrodka zooterapii, bazaru miejskiego, centrów aktywności społecznej i pracy freelancerów, parkingów podziemnych itp.; propozycja identyfikacji wizualnej sześciu osiedli na terenie miasta, wskazanie możliwości sfinansowania proponowanych działań z różnorodnych środków pomocowych i rozwojowych; wreszcie: prosty, ale czytelny i trafiający do odbiorcy, sposób prezentacji idei ? wylicza na swoim blogu burmistrz Tusiński.

Podkowiański włodarz twierdzi jednocześnie, że zarówno bogactwo konkursowego materiału, jak i płynące z niego wnioski są nie do przecenienia. ? Ten konkurs stworzył nam świetną okazję, aby zaczerpnąć coś z wielu różnych koncepcji i dzięki temu nabrać świeżego spojrzenia na kwestie planistyczne w Podkowie ? podkreśla Tusiński. ? Gdybyśmy zlecili przygotowanie takiej koncepcji firmie, która wygrała przetarg, to dostalibyśmy kilka wariantów, ale po każdym z nich byłoby widać, że zostały przygotowane przez ten sam zespół ludzi. Tymczasem prace studentów siłą rzeczy były bardzo różnorodne, co możemy wykorzystać tylko z korzyścią dla naszego miasta ? dodaje.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.