TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

29

06 2015

Nowe spojrzenie na politykę przestrzenną


Grodzisk News


Nowe spojrzenie na politykę przestrzenną - Grodzisk News


Podkowa Leśna rozstrzygnęła konkurs, którego celem było przygotowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta-ogrodu. ? Te prace pozwalają nam na szerokie spojrzenie w kierunku przyszłych prac planistyczny na rzecz naszego miasta. To bardzo cenny materiał ? podkreśla burmistrz Artur Tusiński.


reklama Grodzisk Mazowiecki

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

W ramach konkursu zatytułowanego Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej?, trzy-, czteroosobowe zespoły studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej opracowały wspomniane projekty studium uwarunkowań. Wymogi merytoryczne spełniło aż 11 prac, zaś Sąd Konkursowy najwyżej ocenił tę przygotowaną przez zespół nr 8 w składzie: Aleksandra Mazurkiewicz, Klaudia Rokicka, Aleksandra Węgiełek, Maryia Yarshevich.

? Za główne zalety przedstawionego projektu sędziowie uznali sformułowanie wizji możliwej do zrealizowania, uwzględniającej liczne ograniczenia funkcjonalno-przestrzenne; dobre rozpoznanie istniejących zagrożeń; postawienie na rozwój przestrzeni publicznych o charakterze sieciowym, w postaci: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i konnych oraz różnorodnych szlaków turystycznych. To także zaproponowanie szeregu interesujących inwestycji realizujących politykę przestrzenną w postaci: ośrodka zooterapii, bazaru miejskiego, centrów aktywności społecznej i pracy freelancerów, parkingów podziemnych itp.; propozycja identyfikacji wizualnej sześciu osiedli na terenie miasta, wskazanie możliwości sfinansowania proponowanych działań z różnorodnych środków pomocowych i rozwojowych; wreszcie: prosty, ale czytelny i trafiający do odbiorcy, sposób prezentacji idei ? wylicza na swoim blogu burmistrz Tusiński.

Podkowiański włodarz twierdzi jednocześnie, że zarówno bogactwo konkursowego materiału, jak i płynące z niego wnioski są nie do przecenienia. ? Ten konkurs stworzył nam świetną okazję, aby zaczerpnąć coś z wielu różnych koncepcji i dzięki temu nabrać świeżego spojrzenia na kwestie planistyczne w Podkowie ? podkreśla Tusiński. ? Gdybyśmy zlecili przygotowanie takiej koncepcji firmie, która wygrała przetarg, to dostalibyśmy kilka wariantów, ale po każdym z nich byłoby widać, że zostały przygotowane przez ten sam zespół ludzi. Tymczasem prace studentów siłą rzeczy były bardzo różnorodne, co możemy wykorzystać tylko z korzyścią dla naszego miasta ? dodaje.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.