TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

10

01 2022

Kolejne badania środowiska związane z budową CPK


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: grodzisk.pl1 - Grodzisk News


W tym miesiącu będą prowadzone kolejne badania dotyczące ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.


Inwentaryzacja obejmie badania środowiska przyrodniczego; jakości wód powierzchniowych, powietrza, a także badania terenowe krajobrazu.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Badania środowiska przyrodniczego
Jeżeli chodzi o te pierwsze badania to działania będą dotyczyć ssaków naziemnych (zimowe tropienia dzienne na wyznaczonych transektach) oraz nietoperzy (kontrola potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy). Prace będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami  w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach. Obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania informacji o występowaniu nietoperzy, a w przypadku zgody właściciela nieruchomości przeprowadzone zostaną jaj oględziny pod kątem występowania nietoperzy.

Badania jakości wód powierzchniowych
Te badania będą prowadzone w drugiej połowie stycznia w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 12-krotny pomiar, z kolei badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych. Działania te pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku. Obszarem prac będą rzeki.

Badania terenowe krajobrazu
W tym miesiącu zaplanowano także wyjazdy terenowe w celu pozyskania dokumentacji fotograficznej z okresu zimowego za pomocą aparatu z szerokokątnym obiektywem a także z drona. Celem tych prac będzie identyfikacja, charakterystyka i waloryzacja istniejących typów krajobrazów. Obejmą one obszar o powierzchni 157 km kwadratowych zlokalizowany w granicach powiatu sochaczewskiego, gminy Teresin, powiatu grodziskiego, gminy Baranów, powiatu żyrardowskiego, gminy Wiskitki.

Badania jakości powietrza
Badania powietrza będą dotyczyć sprawdzenia parametrów fizykochemicznych tła powietrza w wytypowanych punktach, na terenie zabudowanym (ogólnodostępnym). Prowadzone będą tzw. metodą pasywną z użyciem próbników dyfuzyjnych (próbniki zostały zamontowane przy wybranych placówkach oświaty, budynkach OSP i innych, po wcześniejszym uzgodnieniu z  administratorem). Prace obejmą wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza dzięki zainstalowaniu próbników zawierających selektywny sorbent chemiczny w miejscu pomiaru.

Poniżej miejsca wytypowanych miejsc pomiarowych.

Kolejne badania środowiska związane z budową CPK - Grodzisk News
Kolejne badania środowiska związane z budową CPK - Grodzisk News
Kolejne badania środowiska związane z budową CPK - Grodzisk News


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.