reklama Grodzisk Mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

26

04 2023

Co z budową ul. Wydmowej i Cynamonowej? Mieszkańcy skarżą się na opieszałość urzędników


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: Czytelniczka1 - Grodzisk News


Część mieszkańców miejscowości Sade Budy (gm. Jaktorów) skarży się na opieszałość urzędników w kwestii obiecanej – jak mówią – modernizacji ulic Wydmowej i Cynamonowej. Wójt Jaktorowa, zapytany, dlaczego gmina do tej pory nie przeprowadziła inwestycji, stwierdził, iż „nie ma na nią pieniędzy”.


Sprawa ul. Wydmowej oraz Cynamonowej ciągnie się od wielu lat i długo nie było mowy, aby ruszyła z miejsca, gdyż drogi przebiegały przez działki będące prywatną własnością mieszkańców. Wreszcie gmina i mieszkańcy doszli do porozumienia pozwalającego urzędowi podjąć działania prowadzące do budowy nowej utwardzonej, asfaltowej drogi. Niemniej po stronie urzędu nadal niewiele się dzieje.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Rada gminy przyjęła uchwałę z 6 maja 2021 roku „w sprawie ustalenia kierunków działań wójta”, która zobowiązuje gospodarza gminy do „podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do wykonania budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg, parkingów lub chodników dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów”.

W zestawieniu dróg do budowy znalazły się ulice Wydmowa oraz Cynamonowa w Sadych Budach. Właśnie na tę uchwałę powołali się mieszkańcy bezpośrednio zainteresowani poprawą jakości obu dróg w piśmie skierowanym do wójta Macieja Śliwerskiego 29 listopada 2021 roku.

„Nasze osiedle. zlokalizowane przy w/w ulicach to już blisko 30 domów jednorodzinnych zamieszkanych przez rodziny z dziećmi. Ponadto stale prowadzone są większe i mniejsze prace budowlane na niezabudowanych jeszcze działkach, co powoduje przy obecnym stanie dróg ich postępującą dewastacje i coraz większe utrudnienia w korzystaniu oraz wpływa na stan bocznych odnóg prowadzących do naszych posesji. Dodatkowo kilku mieszkańców prowadzi działalność gospodarczą we własnych domach, a zły stan drogi negatywnie wpływa na dostęp potencjalnych klientów do tych przedsiębiorców. Okolica bardzo szybko się rozwija, jednak jej głównym mankamentem jest utrudniony dojazd do posesji. Niedostateczna jakość dróg utrudnia poruszanie się dzieci do szkoły, dojazd służb publicznych takich jak wywóz śmieci i nieczystości oraz jest bardzo uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, przy intensywnych opadach deszczu, ul. Wydmowa jest rozmywana potokami wody, która spływając od strony ul. Królowej Marysieńki drąży kanały, które rozjeżdżane przez samochody przekształcają się w głębokie koleiny” – czytamy w piśmie.

„Pierwszym krokiem w rozpoczęciu działań zmierzających do budowy dróg Wydmowej i Cynamonowej musi być przejęcie ich własności przez Urząd Gminy w Jaktorowie od obecnych właścicieli. Według naszej wiedzy, jedynie te ulice nie zostały jeszcze przejęte z listy ulic, zawartej w uchwale Rady Gminy Jaktorów. Jesteśmy w stałym kontakcie z właścicielami i z informacji jakie uzyskaliśmy są oni gotowi przekazać formalnie część swoich działek, na których obecnie zlokalizowane są wyżej wymienione ulice. Czekają jedynie na krok ze strony Urzędu Gminy w celu podpisania stosownego aktu notarialnego” – podkreślili mieszkańcy.

W formalnej odpowiedzi datowanej na 10 grudnia 2021 r. wójt zapewnił mieszkańców listownie, iż „podpisanie aktu notarialnego w celu przejęcia przez gminę praw własności do ul. Wydmowej oraz ul. Cynamonowej położonych w miejscowości Sade Budy nastąpi w pierwszym kwartale 2022 r.”.

Tymczasem rok później sprawa nie ruszyła do przodu. Dlaczego? Zapytaliśmy o to wójta Macieja Śliwerskiego. – Nie podpisaliśmy jeszcze, aktu notarialnego o przejęciu dróg, ponieważ oznaczałoby to konieczność niezwłocznego remontu, a teraz nie ma na to pieniędzy. W gminie są dziesiątki takich dróg, a nie dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi na ich remont. Przyczyniły się do tego pandemia i kryzys ekonomiczny – powiedział nam gospodarz Jaktorowa.

Jak ma się to do zapisów wspomnianej wyżej uchwały, która wszakże zobowiązuje gmine do przeprowadzenia inwestycji? Temat będziemy kontynuować.


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.