04 12 2017

Kondycja finansowa Grodziska wciąż wysoko oceniana

04.12.2017, godz.: 12:56
Kondycja finansowa Grodziska wciąż wysoko oceniana
fot. grodzisk.pl

Z danych agencji zajmującej się ratingiem ekonomicznym – INC Rating – wynika, iż Grodzisk, utrzymuje się w dobrej i stabilnej kondycji finansowej, eksperci podtrzymali wysoką ocenę A+ wystawioną gminie przed kilkoma miesiącami.

Rating to analiza kondycji finansowej jednostki samorządowej, podczas której ocenia się wiarygodność samorządu, zdolność do wywiązywania się z zobowiązań pieniężnych oraz prognozy finansowe. Proces analizy ratingowej kończy się przyznaniem oceny wg zestandaryzowanej skali, dzięki temu jego interpretacja jest jasna i przejrzysta.

– Ocena A+ przyznana gminie w 2017 r. wskazuje inwestycyjny charakter działań samorządu, bardzo dobry stan finansów publicznych, brak racjonalnych przesłanek do możliwości uchybienia zobowiązań dłużnych. Metodyka przyznawania oceny ratingowej opiera się na pięciu perspektywach analizy, z których eksperci dokonują oceny analizowanego podmiotu i są to: audyt, analiza finansowa, analiza makroekonomiczna, analiza mikroekonomiczna i analiza zarządcza. Pierwszym krokiem w procesie oceny podmiotu jest sporządzenie bilansu strategicznego.

Na ów bilans składają się trzy wskaźniki. Pierwszy to rozwój społeczności lokalnej (demografia, migracje, bezrobocie, edukacja, promocja i ochrona zdrowia, wielkość budżetu, zdolność kredytowa, współpraca z otoczeniem, kultura, sport i rekreacja, opieka społeczna i bezpieczeństwo mieszkańców. Drugi uwzględnia stan środowiska, w tym takie elementy, jak: lokalizacja, lasy/tereny zielone, kruszywa, kopaliny, zasoby wodne, turystyka i rekreacja, zagospodarowanie przestrzenne, gleby, atmosfera i obszary zagrożone. Wreszcie trzeci obszar stanowi rozwój ekonomiczno-infrastrukturalny (gospodarka wodno-kanalizacyjna, media gazowe, drogi – połączenia zewnętrzne, komunikacja lokalna w tym piesza i rowerowa, komunikacja publiczna, telekomunikacja, media energetyczne, przemysł, usługi, przetwórstwo, budownictwo, handel, transport i magazynowanie, rolnictwo i leśnictwo z przetwórstwem.

Grodziska gmina podniosła swoje notowania z A w 2016 roku do A+ w 2017. Według najnowszej oceny ekspertów utrzymuje te wskaźniki. – Decyzja o utrzymaniu ocen ratingowych oraz ich perspektywy opiera się na braku istotnych zmian w budżetach jednostek wg stanu na koniec III kwartału br. Jednostki te nie wprowadziły również znaczących zmian w swoich prognozach finansowych i planach związanych z zadłużeniem – poinformowali twórcy zestawień.

0

Dodaj Komentarz

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi