TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

06

07 2015

Zabierają się za rowy


Grodzisk News


Zabierają się za rowy - Grodzisk News


Podkowa Leśna wkrótce rozpocznie prace przy rowach melioracyjnych na terenie miasta. Będą to głównie roboty porządkowe i konserwacyjne, ale jak się okazuje ? bardzo istotne dla wszystkich mieszkańców. 


reklama Grodzisk Mazowiecki

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ brak należytego dbania powoduje z jednej strony zagrożenie powodziowe, a z drugiej blokuje infiltrację wody do głębszych warstw, z których wszyscy czerpiemy wodę pitną. Miasto zabiera się zatem za odmulenie, czyszczenie i konserwację dna oraz skarp rowów odwadniających. Prace tę będą polegały przede wszystkim na zabraniu z rowów śmieci, wywozie odpadów, oczyszczeniu skarp rowów oraz dna z liści i gałęzi. Odmulone zostaną wskazane przepusty. W dalszej kolejności przewidziano naprawę osuwających się skarp. Wyłączony z tych działań zostanie odcinek rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

? Wszyscy właściciele, użytkownicy gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych zostaną poinformowani o obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ? Prawo wodne. Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości, również w części prywatnej. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania dolnych odcinków rowów, np. przy cmentarzu ? przypomniał na swoim blogu Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.