TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

06

07 2015

Zabierają się za rowy


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

1 - Grodzisk News


Podkowa Leśna wkrótce rozpocznie prace przy rowach melioracyjnych na terenie miasta. Będą to głównie roboty porządkowe i konserwacyjne, ale jak się okazuje ? bardzo istotne dla wszystkich mieszkańców. 


REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ brak należytego dbania powoduje z jednej strony zagrożenie powodziowe, a z drugiej blokuje infiltrację wody do głębszych warstw, z których wszyscy czerpiemy wodę pitną. Miasto zabiera się zatem za odmulenie, czyszczenie i konserwację dna oraz skarp rowów odwadniających. Prace tę będą polegały przede wszystkim na zabraniu z rowów śmieci, wywozie odpadów, oczyszczeniu skarp rowów oraz dna z liści i gałęzi. Odmulone zostaną wskazane przepusty. W dalszej kolejności przewidziano naprawę osuwających się skarp. Wyłączony z tych działań zostanie odcinek rowu biegnącego przez Rezerwat Parów Sójek.

? Wszyscy właściciele, użytkownicy gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych zostaną poinformowani o obowiązku ich konserwacji i bieżącym utrzymaniu w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Obowiązek utrzymywania we właściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wynika wprost z ar.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ? Prawo wodne. Ważne jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych była dokonywana na całej długości, również w części prywatnej. Konserwacja odcinka rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał odpływu. Szczególnie istotne jest zapewnienie właściwego utrzymania dolnych odcinków rowów, np. przy cmentarzu ? przypomniał na swoim blogu Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

💬︎   dodaj komentarz

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.