TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

09

07 2015

Poprawić sytuację pieszych i rowerzystów


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

1 - Grodzisk News


Co zrobić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na lokalnych drogach ? skutecznej odpowiedzi na to pytanie szuka burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński i przyznaje, iż obecnie sytuacja nie jest zadowalająca. Nie unika przy tym mocnych słów?


REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Podkowiański włodarz brał w środę (8 lipca) udział w panelu ekspertów zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli, a poświęconym właśnie sprawie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Dyskusję podzielono na kilka części, które dotyczyły: możliwości i uwarunkowań prawnych stworzenia przestrzeni miejskiej uwzględniającej pieszych i rowerzystów, zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym separacji ruchu, wpływu istniejącej lub projektowanej infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, instrumentów dotyczących monitoringu i nadzoru narzędzi bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), wpływu przedsięwzięć w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowanego przez policję i straże gminne na zwiększanie bezpieczeństwa niechronionych uczestników oraz roli edukacji, wpływu działań edukacyjnych (szkółki, karta rowerowa) i prewencyjnych oraz jakości edukacji. Sporo statystyk wypadków przygotowanych przez policję z podziałem na sprawców ? pieszych, rowerzystów i kierowców.

? Podjęcie inicjatywy przez NIK ? bardzo dobre, choć zarysował się podział na teoretyków akademików którzy stoją po stronie działaczy społecznych i praktyków. Dyskusja w części przybrała trochę charakter odbijania piłeczki i wytykania błędów ? podkreślił na swoim blogu burmistrz Tusiński. Zadziwiające jest to, że mając dobre programy przygotowane wiele lat temu taką dyskusję wywołuje ? instytucja kontrolująca jaką jest NIK, a nie instytucje które mają realny wpływ poprzez swoje decyzje na BRD ? Instytut Transportu i Drogownictwa, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (obie reprezentowane w panelu) czy choćby przedstawicieli wydziałów komunikacji ? inżynieria ruchu przy starostwach powiatowych ? dodał.

To właśnie powiatowe wydziały komunikacji odpowiadają za wydawanie decyzji, opiniowanie i ustalanie kwestii komunikacyjnych, jak np. organizacje ruchu dla poszczególnych ulic. Burmistrz Podkowy wypowiada się o tej współpracy bardzo krytycznie. ? Jak wygląda powiatowa polityka lokalna w tym temacie? Kompletna indolencja urzędnicza w Wydziale Komunikacji Starostwa Grodziskiego, ignorancja potrzeb mieszkańców, zaściankowość i zastój myślowy, brak wyobraźni i ograniczanie rozwoju. Na to mojej zgody nie ma, nie tylko jako burmistrza, ale przede wszystkim jako mieszkańca Podkowy Leśnej ? podkreśla Tusiński i zapowiada, że tak tej sprawy nie zostawi.

Wrócimy do niej zatem również my.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.