TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

12

10 2021

Kiedy zakaz palenia węglem w powiecie grodziskim?


Grodzisk News


foto: zabiawola.plKiedy zakaz palenia węglem w powiecie grodziskim? - Grodzisk News


Jest nowy projekt zmian w mazowieckiej uchwale antysmogowej. Zakaz palenia węglem miałby obowiązywać w Warszawie już od 1 października 2023 r., a w powiecie grodziskim kilka lat później.


reklama Grodzisk Mazowiecki

Urząd marszałkowski przygotował projekt zmian w ustawie antysmogowej. Członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że nowy dokument powstał w wyniku konsultacji z mieszkańcami, które przeprowadzono w wakacje. Wtedy napłynęło 5,6 tys. wniosków. – Ograniczenie spalania węgla w  Warszawie i  sąsiednich powiatach jest szczególnie ważne ze względu na dużą koncentrację ludności na  tym obszarze. Musimy jak najszybciej ograniczyć fatalne skutki zdrowotne, na  jakie są  narażeni mieszkańcy. Przed samorządami dużo pracy. Znajdujemy się jednak na progu nowej perspektywy unijnej, która będzie miała niebagatelny wpływ na  możliwości finansowania potrzebnych zmian –  podkreśla.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

W projekcie znalazły się zapisy zakazujące spalania węgla. W pierwszej kolejności miałaby być objęta nim stolica – obowiązywać ma w Warszawie już od 1 października 2023 r. Następne w kolejności mają być ościenne powiaty, w tym nasz (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, otwocki, warszawski zachodni i wołomiński). Jednak tutaj zakaz obowiązywać ma dopiero od 1 stycznia 2028 r.

Jednak w przepisach tych przewidziano pewne wyjątki. Ci mieszkańcy, którzy do końca 2021 r. zainstalują kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu będą mogli w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności. – Walka ze  smogiem i  lepsza jakość powietrza, jakim oddychamy, to  dziś priorytet, co  do tego nikt nie powinien mieć już wątpliwości. Trzeba jednak brać pod uwagę różne możliwości mieszkańców i  samorządów, choćby pod względem dostępu do  sieci ciepłowniczej czy gazowej. Realna zmiana wymaga współpracy między władzami i  samorządami na  różnym poziomie. Konieczny jest intensywny dialog z  mieszkańcami, edukacja i  przekonywanie do  konkretnych rozwiązań –  dlatego tak ważny jest proces konsultacji społecznych –  mówi Bartosz Wiśniakowski, wiceprzewodniczący sejmikowej komisji ochrony środowiska.

Zakaz spalania węgla ma zbliżyć województwo do osiągnięcia neutralności klimatycznej wynikającej z  Europejskiego Zielonego Ładu i  pakietu reform Fit for 55.

Nowy projekt też zakłada wprowadzanie zakazu używania instalacji opalanych paliwami stałymi jeżeli możliwe jest podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Będzie to jednak dotyczyło budynków, dla których inwestor wystąpi po  1  stycznia 2023  r.  o  wypis i  wyrys z  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o warunki zabudowy dla terenu planowanej inwestycji.

Konsultacje projektu nowej uchwały antysmogowej rozpoczęły się 11  października i  potrwają do  2  listopada br. Jest kilka sposobów zgłaszania uwag:
- za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na  stronach urzędu marszałkowskiego (formularz będzie aktywny tylko w  terminie trwania konsultacji),
- pisemnie na  adres Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i  Pozwoleń Zintegrowanych UMWM (ul. Kłopotowskiego 5,  03-718 Warszawa),
- ustnie do  protokołu po  wcześniejszym umówieniu wizyty.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

💬︎   dodaj komentarz

zdjęcie do artykułu kłamie, ktoś wyraźnie pali butami, śmieciami a nie węglem. zadajcie sobie pytanie, co z ludzmi którzy 5-8-10 lat temu wydali 8-10-12 tyś na kotły na wungiel a teraz muszą ponownie wyrzucać pieniądze w kocioł, jeśli na gaz, kochana UE zakażę w 2030 ogrzewania gazem domów bo jest nieekologiczny. o ile przetrwa.
co z ludżmi którym odmawia się przyłączenia do sieci gazowej? dopłata 3tysiące przy kosztach 20-25tyś załatwi sprawę?

logi
12-10-2021 17:33

Proszę przeczytać uważnie artykuł, płacz bezpodstawny.

St.Jezierski
13-10-2021 10:31

Hehe tu mówią o ekologi i czystym powietrzu, a w Mszczonówie budują spalarnie. Polityka

DRABINA
13-10-2021 11:33

A ja zapraszam do Jaktorowa na ul. Błotna pow nr44 smród jak z pieca z płytami g. K,,, i tu są marzenia o czystym powietrzu,, gmina na to, brak drona,, i dupppppa,,,,,,,,

Saracen
12-10-2021 19:24

Za smog odpowiadają stare diesle i auta bez katalizatorów!! Obłuda i kłamstwo

Stefan
12-10-2021 23:39

Ze smogiem i złym paleniem węglem to się zgadzam, ale to co wyprawia ta banda debilnych lewaków rządzących EU, wmawiająca wszystkim jakieś pseudo ocieplenie klimatu to prowadzi nas do prawdziwej katastrofy i drożyzny i biedy.

Obudzony
13-10-2021 06:17

Zamienić na ogrzewanie gazowe

Janek
13-10-2021 07:07

w centrum przy deptaku pkp smród jak nie wiem, nie da się oddychać i gmina nic z tym nie robi. budynki w centrum miasta i palą niewiadomo czym

Michał
13-10-2021 13:35

Na przyłączenie do sieci gazowej znajdującej się 150 m muszę czekać 4 lata. Tyle w temacie.

czym palic
14-10-2021 12:20
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.