reklama Grodzisk mazowiecki

24

10 2020

Grodzisk: Jakie inwestycje drogowe w najbliższym czasie?


Grodzisk News


Grodzisk: Jakie inwestycje drogowe w najbliższym czasie? - Grodzisk News


Grodziska gmina w chwili obecne realizuje kilka inwestycji drogowych. Magistrat poinformował nie tylko o bieżących działaniach, ale również o tych zaplanowanych na najbliższy czas.


Mimo pandemii, okoliczne gminy realizują niezbędne inwestycje. Nie inaczej jest w Grodzisku, który obecnie prowadzi roboty na kilku ulicach, ale także ma duże plany na kolejne zadania. Mieszkańcy często dopytują o modernizację dalszego fragmentu ul. Okrężnej w Grodzisku. Okazuje się, że gmina ma już projekt przebudowy fragmentu ul. Okrężnej od skrzyżowania z ul. Piaskową do torów WKD. Jednak, aby można było ruszyć z robotami drogowymi, najpierw zakład energetyczny musi zakończyć prace związane z projektowaniem i uzyskaniem pozowleniana budowę, co przewidziano na marzec przyszłego roku. Budowa drogi ruszy gdy zostanie zakończone kablowanie. Pełna dokumentacja jest też gotowa do przebudowy ul. Dygasińskiego. Przetarg na tę inwestycję zaplanowano na przełom 2021 i 2022 r. Urząd dysponuje również projektami przebudowy ulic: Chrobrego, Dąbrówki oraz Mieszka I, które zostaną wykonane w przyszłości, a obecnie modernizowane są ulice przyległe czyli Batorego, Piękną i Na Grobli. Gmina jest w trakcie pozyskiwania środków na przebudowę drogi Wólka Grodziska ? Kraśnicza Wola ? Izdebno. Tutaj dokumentacja również jest gotowa. Gmina zapowiada sporo inwestycji drogowych w grodziskich Łąkach. ? Jeszcze w tym roku nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację ul. Przemysłowej. Ulice Bankowa i Świeża również są w planach. Na przełomie roku ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dla ulic Śląskiej i Floriańskiej przygotowano już dokumentację, a w chwili obecnej prowadzone są uzgodnienia z Zakładem Energetycznym (PGE), dotyczące przełożenia jednego ze słupów energetycznych w ulicy Floriańskiej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przygotowano projekt budowy ul. Szwedzkiej, a rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wykonania przez PGE robót budowlanych, związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej. Gmina wystąpiła do PGE z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań ? poinformował magistrat. ? W Łąkach będzie kolejny grodziski parking. Na miejscu dotychczasowego, przy ul. Traugutta, powstanie nowy typu ?Parkuj i Jedź?. Będzie miał zdecydowanie wyższy standard. Przygotowane zostanie 57 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wiata rowerowa oraz dwa stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych. Obecnie sporządzana jest dokumentacja projektowa. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r. ? dodali urzędnicy. Są też i gorsze wieści. Firma, która wygrała przetarg na przebudowę ul. Langiewicza nie była w stanie dokończyć zadania i roboty zostały wstrzymane. Prawdopodobnie współpraca z tą firmą zostanie zakończona i roboty zostaną wznowione po wybraniu firmy, która dokończy prace. Do tego czasu ulica zostanie zabezpieczona. Urząd poinformował również, że trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Zachodniej do Kraśniczej Woli. Projekt powinien być gotowy w marcu przyszłego roku, a roboty mają ruszyć jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r.
Dodaj komentarz

Treść komentarza
Podpis
reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright ©aa 2014-2020 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.