16 05 2020

Gmina sprzedaje działki w Kadach

16.05.2020, godz.: 09:45
Gmina sprzedaje działki w Kadach

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kadach przy ul. Starowiejskiej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł. Wadium w zł.
1. 37/29 0,0944 110.000,00 11.000,00
2. 37/30 0,0939 109.000,00 10.900.00
3. 37/31 0,0933 109.000,00 10.900,00
4. 37/32 0,0928 108.000,00 10.800.00
5. 37/33 0,0922 107.000,00 10.700,00

Przetarg odbędzie się w dniu 15 CZERWCA 2020 r. o godz. 11.00
w budynku Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego „Mediateka” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 w Sali Koncertowej na parterze.

 1. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają uregulowany stan prawny w KW nr WA1G/00030657/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
 2. Dla terenu, na którym leżą przedmiotowe działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki działki te leżą na terenie oznaczonym symbolem MU.1 tj. teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej miejskiej.
 3. Działki położone są w Kadach przy ul. Starowiejskiej – drodze o nawierzchni gruntowej. Posiadają korzystny kształt zbliżony do prostokątów. Działki są niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone. Teren równy, porośnięty roślinnością łąkową. Wzdłuż południowej granicy działek znajduje się szpaler drzew oddzielający je od torów WKD. W pobliżu znajduje się stacja WKD, świetlica wiejska oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa.
 4. Sprzedawane nieruchomości wolne są od praw i roszczeń osób trzecich, wolne od hipotek i innych praw rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nimi.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 09.06.2020 r. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 6. Wpłacone wadium podlega:
  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia,
  przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
 7. W przypadku osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży.
 10. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
 11. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: Urząd Miejski w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32A,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
nr tel. (22) 755 55 34 wew. 142 lub 220, www.grodzisk.pl

💬︎ 1

Dodaj Komentarz

Jedna odpowiedź do “Gmina sprzedaje działki w Kadach”

 1. Feliks pisze:

  Nie ciekawe te działki zwłaszcza że mają budować drugi tor WKD

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.