05 11 2018

Podkowa postawi na partnerstwo publiczno-prywatne?

05.11.2018, godz.: 09:54
Podkowa postawi na partnerstwo publiczno-prywatne?
fot. arturtusinski-podkowa.pl

W Podkowie Leśnej powraca temat partnerstwa publiczno prywatnego wycelowanego w budowę jak największej liczby kilometrów dróg w mieście. Takie rozwiązanie ma zapewnić m.in. nakłady finansowe, których Podkowa własnymi siłami nie byłaby w stanie wygospodarować.

Pierwsze informacje o tam pomyśle burmistrz Artur Tusiński przekazywał już w czerwcu. Teraz przypomina o sprawie. – Miasto wykonało w lutym br. analizę uwarunkowań prawno-organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia związanego z budową, przebudową i modernizacją dróg w Podkowie Leśnej w formule PPP. N astępnie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Infrastruktury zorganizowaliśmy postępowanie na świadczenie doradztwa na rzecz Miasta Podkowa Leśna przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu „Budowa i przebudowa dróg w mieście Podkowa Leśna.” – przypomina burmistrz.

Firma doradcza poradziła miastu, aby wysłać zapytania o współpracę do 37 przedsiębiorstw z branży drogowej. Pięć z nich odpowiedziało zainteresowaniem, to zaowocowało ogłoszeniem na początku września w Dzienniku Urzędowym UE oraz w biuletynie miasta przetargu wybór partnera prywatnego na budowę dróg.

– Tego etapu nie należy utożsamiać już z budową i przebudową dróg. To jest dopiero wstęp do ewentualnego wyłonienia wykonawcy. Na tym etapie przetarg jest niczym innym jak zaproszeniem do dialogu, w którym z potencjalnymi zainteresowanymi zostanie wypracowany ostateczny kształt zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, jak i okres trwania umowy. Czyli zapraszamy do rozmów, w czasie których (a może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy) wypracujemy wszystkie warunki brzegowe zamówienia i specyfikację istotnych warunków zamówienia przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy – wyjaśnia burmistrz. – Na tym etapie nie ma zobowiązań finansowych po stronie miasta – dodaje.

Co dalej? – Jeśli zgłoszą się chętne podmioty do dialogu, jeśli w jego wyniku będzie uwiarygodniona możliwość realizacji pomysłu w formule PPP i w końcu jeśli okaże się to na tyle atrakcyjne finansowo dla miasta, całość pomysłu zostanie przedstawiona radzie miasta celem podjęcia decyzji do finalizacji przetargu, wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych. Po dialogu lub w jego trakcie, kiedy prawdopodobieństwo realizacji PPP i liczba niewiadomych będzie dużo mniejsza niż dzisiaj przewidziane są spotkania z mieszkańcami na których przybliżona zostanie w sposób wyczerpujący problematyka PPP. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że od lat mieszkańcy Podkowy Leśnej czekają na drogi. W założeniu, obowiązkiem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oraz przebudową dróg zlokalizowanych w Mieście Podkowa Leśna, a następnie świadczenie usług utrzymania technicznego przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – podkreśla Artur Tusiński.

Włodarz od dawna jest zdania, że przy ograniczonych możliwościach budżetowych podkowy PPP może być jedyną skuteczną opcją, aby przeprowadzić inwestycje drogowe na tak dużą skalę.

– Zaczynając dyskusję od PPP zawsze zostawiamy sobie jeszcze furtkę w postaci kredytu, obligacji czy innych możliwości. Potrzeby są ogromne, drogi, ich stan od lat stanowi problem numer jeden w naszym mieście, a moim zdaniem, rolą samorządu nie jest bierne czekanie z założonymi rękami – „nie da się”, a aktywna praca także polegająca na szukaniu, testowaniu i ewentualnym przeprowadzaniu działań zmierzających do osiągnięcia celu. Bo jeśli w efekcie końcowym do ogłoszonego przetargu w formule PPP nikt nie zgłosi się, to nadal problem finansowania dróg pozostanie – zaznacza Tusiński.

0

Dodaj Komentarz

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi