TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

31

12 2021

CPK. Samorządowcy wydają apel do mieszkańców


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: PixabayCPK. Samorządowcy wydają apel do mieszkańców - Grodzisk News


Rada Gminy Baranów przyjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie CPK. Załącznikiem dokumentu jest apel gminy do mieszkańców. Poniżej przedstawiamy go w oryginalnym brzmieniu.


Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, będąca podstawą do działań władzy wykonawczej przy realizacji inwestycji CPK, jak również akty wykonawcze do ww. ustawy, w naszej opinii, są sprzeczne z duchem Konstytucji RP oraz jej fundamentalnymi wartościami – m. in. zaufania obywatela do władzy, pewności prawa, zasady ochrony własności, czy zasady proporcjonalności, a sam proces ich procedowania – sprzeczny z zasadą prawidłowej legislacji. Nasz niepokój budzą również działania rządu, które w naszej opinii, pozbawione są odpowiedniego upoważnienia ustawowego, tym samym są sprzeczne z zasadą legalizmu, a także naruszają zaufanie obywateli do władzy publicznej.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o CPK, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badań lub pomiarów na nieruchomości znajdującej się na terenie naszej Gminy w związku z realizacją inwestycji CPK, Inwestor może wystąpić o wydanie takiego zezwolenia do wojewody, jednakże przed tym obowiązany jest wystąpić o taką zgodę do właściciela nieruchomości. Tym samym norma prawna wynikająca z ww. przepisów różni się znacząco od stanowiska rządu wyrażonego w piśmie Pełnomocnika ds. CPK z dnia 27 października 2021 r., w którym ten stwierdza, że „zgodnie z treścią rozporządzenia Spółka CPK – jako – inwestor otrzymuje dodatkowe uprawnienia dotyczące badań środowiskowych i lokalizacyjnych (przede wszystkim: geologicznych, przyrodniczych i archeologicznych) oraz do wejścia na teren nieruchomości w celu ich przeprowadzenia”, które to stanowisko istotnie wprowadza naszych Mieszkańców w błąd. W praktyce przeprowadzanie badań lub pomiarów odbywa się, zarówno bez decyzji wojewody jak i właściciela, wprowadzając go w błąd, że obowiązany jest udostępnić swoją nieruchomość. Pomimo próby podjęcia dialogu z rządem odnośnie ich działań pozbawionych podstawy prawnej, jego stanowisko oraz działania pozostają niezmienne.

Naszą niepewność budzi także brak decyzji wojewody w sprawie ustalenia lokalizacji CPK, której wydanie przewiduje art. 38 ust. 1 ustawy o CPK. W związku z brakiem ww. decyzji do tej pory nie jest pewne, w którym miejscu powstanie inwestycja, co rodzi wiele pytań odnośnie przyszłości naszych Mieszkańców oraz naszej Gminy. Utrzymywanie tego stanu niepewności od ponad 3 lat wpływa bezpośrednio na komfort życia Mieszkańców, którzy żyją w nieustannym stresie o swoją przyszłość, a nadto stanowi przyczynę zahamowania rozwoju gospodarczego Gminy, wynikającego z odpływu Mieszkańców oraz niechęci przedsiębiorców do podejmowania nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie naszej Gminy.

Pomimo braku decyzji wojewody, a więc w istocie przy braku jakiegokolwiek oficjalnego dokumentu stwierdzającego, że CPK rzeczywiście powstanie na terenie naszej Gminy, doszło już do pierwszych dobrowolnych nabyć nieruchomości, podyktowanych obawą oraz ciągłym stanem niepewności, w którym trzymani są nasi Mieszkańcy. Takie działanie władzy publicznej, polegające na pozornie dobrowolnych nabyciach, a w rzeczywistości wymuszonych długotrwałym utrzymywaniem stanu niepewności, w naszej ocenie, nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, dlatego wyrażamy przeciw temu silny sprzeciw.

Wobec tego, troszcząc się o naszych Mieszkańców, a także przyszłość naszej małej ojczyzny – Gminy Baranów, zwracamy się z niniejszym apelem o pomoc w tej sprawie oraz wzywamy do zaprzestania naruszeń praw naszych Mieszkańców przez organy władzy publicznej.


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

A czy w naszej gminie władze gminne nie ulegają patodeweloperom degradujących środowisko ,wycinka starego drzewostanu zasypywanie dzikich stawów i bagienek pomimo sprzeciwu mieszkańców i obrońców przyrody nie licząc się z obywatelem danego terenu ??? ktury martwi się o zmiany srodowiskowe , piszę to w imieniu mieszkańców którzy to przeżywają.

Jacek Waleriański
31-12-2021 18:51

Ludzie są już tak zmęczeni i skołowani, że nawet komentować im się nie chce. Ciekawi mnie jednak jedna rzecz: kto się za nimi upomni, skoro władze samorządowe (poza Baranowem) siedzą cicho?

Bezstronny
31-12-2021 22:49
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2022 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.