TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

04

07 2024

Milanówek „zmienił” nazwę?


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

Milanówek „zmienił” nazwę? - Grodzisk News


Miasto Milanówek zmieniło nazwę na „Milanówek Zdrój”. Tak można by pomyśleć w kontekście działań jednego z deweloperów sprzedających nieruchomości, który w materiałach promocyjnych używa właśnie nazwy „Milanówek Zdrój”. Sprawa stanęła nawet na sesji rady miasta, która przegłosowała zajęcie formalnego stanowiska przez burmistrza Milanówka.


Wnioskodawca zwrócił się do Rady Miasta Milanówka z prośbą o podjęcie działań w związku z wykorzystywaniem przez prywatnego inwestora nazwy „Milanówek” w połączeniu ze słowem „Zdrój” do celów o charakterze komercyjnym. Zdaniem Wnioskodawcy działania te naruszają dobra osobiste gminy, jako osoby prawnej.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

„Nazwa gminy jest dobrem osobistym osoby prawnej, co wynika z art. 43 w zw. z art. 23 i 24 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). Służy indywidualizacji obszaru oraz ludności stamtąd pochodzącej.” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały zawierającej wniosek mieszkańca na temat wykorzystania nazwy „Milanówek” w połączeniu ze słowem „Zdrój”.

„W wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt V CSK 81/17, Sąd Najwyższy przyjął koncepcję szerokiego katalogu dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego, uznając, że przez dobra osobiste osoby prawnej rozumie się wartości niemajątkowe związane z wyodrębnieniem osoby prawnej i jej działaniem w zakresie swych zadań; niekiedy dodaje się, że chodzi tu o wartości umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osoby prawnej w zakresie jej zadań. W przypadku gminy będzie to cała obszerna sfera zadań wyznaczonych przez ustawę o samorządzie gminnym: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, urbanistyka, komunikacja, opieka zdrowotna, handel, oświata, kultura, rozrywka, turystyka; zaspokajanie szerokich potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy (art. 6–9 u.s.g.).” – głosi dalsza część uzasadnienia.

„Dobre imię osoby prawnej to opinia, jaką dana osoba prawna ma w społeczeństwie ze względu na prowadzoną działalność w zakresie swych zadań; do naruszenia tego dobra osobistego dochodzi przez przypisanie danej osobie prawnej niewłaściwego działania, mogącego spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań. Zgodnie z statutem miasta Milanówka, Milanówek to miasto-ogród posiadające unikatowy w skali kraju zespół urbanistyczno-krajobrazowy uznany za narodowe dobro kultury” – czytamy dalej uchwale.

Konkluzja wniosku głosi zaś, że „używanie nazwy własnej „Milanówek” przez dewelopera zdaje się być sprzeczne z duchem miasta Milanówka, wprowadzać w błąd osoby trzecie oraz prowadzić tym samym do naruszenia dobra osobistego”.

W tej sytuacji radni przyjęli uchwałę liczbą 14 głosów „za”, która zobowiązuje burmistrza Milanówka do zajęcia stanowiska w tej sprawie i załatwienia wniosku mieszkańca.

Teraz pozostaje czekać, jakie kroki podejmie w tym temacie burmistrz Artur Niedziński.
Dodaj komentarz

Odpowiadasz na

Co jeszcze wymyślą te oszołomy żeby tylko zbanować tę inwestycję i uprzykrzyć żucie deweloperowi? To się w głowie noe mieści jak paru inteligentnych inaczej może sabotować wielomilionowy projekt.
MarKo


Regulamin

akceptuję regulamin komentarzy na GrodziskNews.pl


Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników oraz tych, które nie są ich własnością. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających „netykietę” lub treści niepożądanych.

Za treści i działania niepożądane w portalu GrodziskNews.pl uznaje się:
– pornografię
– wulgarne, ordynarne i chamskie wypowiedzi, również takie, które stanowią zaprzeczenie pojęcia dyskusji na dobrym poziomie oraz obrażają kluby, osoby czy instytucje
– treści o charakterze prowokacyjnym
– wklejanie linków innych stron w oderwaniu od kontekstu dyskusji.
– rażące i celowe łamanie zasad języka polskiego

Informacje i materiały nadsyłane przez czytelników do redakcji portalu GrodziskNews.pl mogą być wykorzystywane według uznania członków zespołu redakcyjnego na potrzeby pracy nad publikacją oraz w samym artykule; chyba że w korespondencji z osobą nadsyłającą zaznaczono inaczej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.

Portal GrodziskNews.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.Treść komentarza
Podpis📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.