TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

04

07 2024

Milanówek „zmienił” nazwę?


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

Milanówek „zmienił” nazwę? - Grodzisk News


Miasto Milanówek zmieniło nazwę na „Milanówek Zdrój”. Tak można by pomyśleć w kontekście działań jednego z deweloperów sprzedających nieruchomości, który w materiałach promocyjnych używa właśnie nazwy „Milanówek Zdrój”. Sprawa stanęła nawet na sesji rady miasta, która przegłosowała zajęcie formalnego stanowiska przez burmistrza Milanówka.


Wnioskodawca zwrócił się do Rady Miasta Milanówka z prośbą o podjęcie działań w związku z wykorzystywaniem przez prywatnego inwestora nazwy „Milanówek” w połączeniu ze słowem „Zdrój” do celów o charakterze komercyjnym. Zdaniem Wnioskodawcy działania te naruszają dobra osobiste gminy, jako osoby prawnej.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

„Nazwa gminy jest dobrem osobistym osoby prawnej, co wynika z art. 43 w zw. z art. 23 i 24 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). Służy indywidualizacji obszaru oraz ludności stamtąd pochodzącej.” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały zawierającej wniosek mieszkańca na temat wykorzystania nazwy „Milanówek” w połączeniu ze słowem „Zdrój”.

„W wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt V CSK 81/17, Sąd Najwyższy przyjął koncepcję szerokiego katalogu dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego, uznając, że przez dobra osobiste osoby prawnej rozumie się wartości niemajątkowe związane z wyodrębnieniem osoby prawnej i jej działaniem w zakresie swych zadań; niekiedy dodaje się, że chodzi tu o wartości umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osoby prawnej w zakresie jej zadań. W przypadku gminy będzie to cała obszerna sfera zadań wyznaczonych przez ustawę o samorządzie gminnym: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, urbanistyka, komunikacja, opieka zdrowotna, handel, oświata, kultura, rozrywka, turystyka; zaspokajanie szerokich potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy (art. 6–9 u.s.g.).” – głosi dalsza część uzasadnienia.

„Dobre imię osoby prawnej to opinia, jaką dana osoba prawna ma w społeczeństwie ze względu na prowadzoną działalność w zakresie swych zadań; do naruszenia tego dobra osobistego dochodzi przez przypisanie danej osobie prawnej niewłaściwego działania, mogącego spowodować utratę do niej zaufania potrzebnego do prawidłowego jej funkcjonowania w zakresie swych zadań. Zgodnie z statutem miasta Milanówka, Milanówek to miasto-ogród posiadające unikatowy w skali kraju zespół urbanistyczno-krajobrazowy uznany za narodowe dobro kultury” – czytamy dalej uchwale.

Konkluzja wniosku głosi zaś, że „używanie nazwy własnej „Milanówek” przez dewelopera zdaje się być sprzeczne z duchem miasta Milanówka, wprowadzać w błąd osoby trzecie oraz prowadzić tym samym do naruszenia dobra osobistego”.

W tej sytuacji radni przyjęli uchwałę liczbą 14 głosów „za”, która zobowiązuje burmistrza Milanówka do zajęcia stanowiska w tej sprawie i załatwienia wniosku mieszkańca.

Teraz pozostaje czekać, jakie kroki podejmie w tym temacie burmistrz Artur Niedziński.

💬︎   dodaj komentarz

Co jeszcze wymyślą te oszołomy żeby tylko zbanować tę inwestycję i uprzykrzyć żucie deweloperowi? To się w głowie noe mieści jak paru inteligentnych inaczej może sabotować wielomilionowy projekt.

MarKo
04-07-2024 15:53

deweloper?:)

stefan
04-07-2024 16:40

Sprzeciwianie się temu projektowi jest ważna i potrzebną inicjatywą obywatelska. W zgodzie z charakterem Milanówka i potrzebami mieszkańców.

E.
04-07-2024 17:15

Wymyślą otóż, że pierwszy pierwszy lepszy Janusz biznesu nie może sobie brudnych butów wycierać dobrem publicznym na swoje życzenie. Proszę. Nie ma za co.

Mp
04-07-2024 20:57

Niech sobie dupy nie wycierają Milanówkiem Zdrój.Wielcy budowniczy.

Keri
04-07-2024 21:19

Nie po to uciekaliśmy z Warszawy do spokojnego miasteczka z drzewami, żeby niemiecki deweloper wycinał drzewa i bloki stawiał

Emeryt
04-07-2024 21:51

OSZOŁOMEM to jesteś ty marko.
Zajrzyj do słowników i poczytaj, kiedy należy i można używa określenia
ZDRÓJ.
Szkoda słów,aby pochylać się nad takimi teoriami pseudo-filozofami.
Chyba,że pracujesz dla nich...☹️

mieszkaniec
04-07-2024 22:06

Jak wymyślą, co jeszcze zrobić, żeby to zbanować l, to chętnie się przyłączę. To, że inwestycja jest wielomilionowa, nie znaczy, że jest dobra i potrzebna. Na szczęście mieszkania w tych ohydnych blokach słabo się sprzedają.

Mieszkanka
05-07-2024 07:13

Wielomilionowy projekt nie oznacza, że wolno developerowi wszystko. Generalnie, dla naszego rejonu byłoby lepiej gdyby developerzy trzymali się od niego z daleka,

Anna Maria
06-07-2024 20:28

Nazwa artykułu wprowadza w błąd czytelnika.

Magda
05-07-2024 13:14

To się nazywa clickbait :)

Badbar10
09-07-2024 23:06
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.