reklama Grodzisk mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
koronawirus
CPK
wypadki
policja

06

01 2021

Wójt ponawia uwagi do studium lokalizacji CPK. Temat nadal gorący


Grodzisk News


foto: PixabayWójt ponawia uwagi do studium lokalizacji CPK. Temat nadal gorący - Grodzisk News


Nie spada temperatura tematu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w naszym regionie. Uwagi do tzw. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego inwestycji złożył wójt Jaktorowa. A są to obserwacje zdecydowanie krytyczne.


reklama Grodzisk mazowiecki

Wójt Maciej Śliwerski stwierdził w piśmie skierowanym do Spółki CPK, iż podtrzymuje uwagi złożone podczas konsultacji z marca, a jednocześnie przypomniał, że na etapie raportu po tamtej turze konsultacji CPK nie odniosła się do tych spostrzeżeń.

REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

Ponowił je zatem. Dotyczą one kolejno: po pierwsze poprowadzenia autostradowej obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 50 po zachodniej stronie Żyrardowa; po drugie wytyczenia linii kolejowej nr 88 relacji CPK – Warka „w śladzie projektowanego od lat 70. poprzedniego wieku przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej na północ jako najmniejsze negatywne obciążenie z punktu widzenia lokalnej społeczności. Trzecia uwaga dotyczy braku zgody na wytyczenie przez Jaktorów linii elektroenergetycznych, w tym 400 kV; szlaków drogowych i kolejowych „ze względu na zaburzenie ładu urbanistycznego gminy Jaktorów oraz bardzo negatywnego oddziaływania tego typu inwestycji na lokalną społeczność.

Wójt Śliwerski przypomniał również, że przy tak ogólny wskazaniu obszaru lokalizacji lotniska, mieszkańcy lokalnych gmin będą odczuwać negatywne skutki oddziaływania inwestycji na środowisko i warunki życia. A to jest „całkowicie sprzeczne z przyjętym kierunkiem rozwoju zabudowy jednorodzinnej w gminie”.

Z treścią pisma możecie zapoznać się poniżej.


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.