TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
jacuzzi ogrodowe

23

12 2021

Stowarzyszenie mieszkańców odpowiada na wywiad z pełnomocnikiem ds. CPK


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: PixabayStowarzyszenie mieszkańców odpowiada na wywiad z pełnomocnikiem ds. CPK - Grodzisk News


Temat budowy lotniska na terenie Baranowa, Teresina i Wskitek i związane z tym kwestie wywłaszczeń oraz wykupów nieruchomości wciąż mają wysoką temperaturę. Wczoraj do naszej redakcji napłynęło pismo od Stowarzyszenia „Zanim Powstanie Lotnisko – CPK”, którego autorzy odnoszą się do  wywiadzie z Marcinem Horałą, wiceministrem infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. CPK. Pismo – jak mówią – jest „ sprostowaniem i wyjaśnienie mnóstwa przekłamań i nieprawd jakie zostały powiedziane w wywiadzie. Treść pisma publikujemy w niezmienionej formie.


***

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Baranów, 22 grudnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE


w związku z wywiadem z Marcinem Horałą, wiceministrem infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. CPK, przeprowadzonym przez red. Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Wydarzeń" w telewizji Polsat w poniedziałek 20 grudnia 2021 r. i dodatkowo upublicznionym na łamach Interia.pl.

Jako mieszkaniec gminy Baranów, zagrożony planami przyszłych wysiedleń pod Centralny Port Komunikacyjny, z zainteresowaniem obejrzałem rozmowę red. B. Rymanowskiego z Marcinem Horałą w poniedziałek 20 grudnia br. (Marcin Horała w programie "Gość Wydarzeń" o budowie Portu Solidarność - Wydarzenia w INTERIA.PL)

Niestety – pan pełnomocnik w kilku istotnych kwestiach mijał się z prawdą, a pan redaktor nie zadał mu pytań – dość oczywistych – które mogłyby to obnażyć.

1. MH: Jest prowadzony dialog.
Przedstawiciele spółki CPK, a w szczególności M. Horała jako pełnomocnik ds. CPK nie prowadzą dialogu ani ze społeczeństwem Baranowa, Wiskitek, Teresina ani z samorządami gminnymi ani z Radą Społeczną ds CPK. Dialog polega na rozmowie, w tym na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Tymczasem przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Spółki CPK od 4 lat nie podjęli się trudu udzielenia odpowiedzi na kwestie kluczowe dla mieszkańców gmin, na terenie których ma powstać megalotnisko CPK.

2. MH: Powołaliśmy Radę Społeczną.
Rada Społeczna ds CPK została powołana nie przez Rząd RP lub przez spółkę CPK, ale przez rady gmin Baranowa, Wiskitek i Teresina.

3. MH: Niektórzy chcieliby uzyskać ceny z rogu Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich.
Przykładowe ceny działek budowlanych w Warszawie: Jelonki 2500 zł/m2 , Mokotów 4490 zł/m2 , Bielany 5000 zł/m2 . Poziom cen wykupu gruntów pod lotnisko, oczekiwany przez większość mieszkańców Baranowa i okolic, to 100-200 zł/m2 . Postulat taki był zgłaszany podczas spotkań z przedstawicielami spółki CPK. Tym samym pan Horała świadomie wprowadza w błąd opinię publiczną twierdząc, że rolnicy oczekują cen warszawskich.

4. MH: To rzeczoznawcy majątkowi wycenią wartość nieruchomości.
Rzeczoznawcy wynajęci przez spółkę CPK wycenili działki w ramach tzw. programu dobrowolnych nabyć i zaproponowali niektórym właścicielom 7 zł i 17 zł/m2 . Inny przykład wyceny: dom o powierzchni 100 m2 na działce 1000 m2 – i wycena rzeczoznawcy: poniżej 100 tys. zł. W jakim stopniu ceny te odnoszą się do konstytucyjnej zasady słusznego i godziwego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczane na cele publiczne? Czy zdaniem pana pełnomocnika w woj., mazowieckim możliwy jest dziś zakup mieszkania za cenę poniżej 100 tys. zł? Dlaczego on i pracownicy spółki CPK konsekwentnie nie przyjmują do wiadomości, że obecnie ceny działek budowlanych w okolicy wynoszą powyżej 100 zł/m2 , a ceny mieszkań osiągnęły poziom 6000-8000 zł/m2 ?

5. MH: Zapewnimy dodatkowe świadczenia dla wywłaszczanych.
Bonus 10% dla nieruchomości niezabudowanej lub 20% dla budynków, o których mówił p. Horała, mają być liczone od wartości nieruchomości wycenionej przez rzeczoznawcę (projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw). Te 10% czy 20% nie pokryje różnicy między kwotą odszkodowania a cenę innej nieruchomości w nowym miejscu, gdzie ewentualnie mieliby przesiedlić się wywłaszczani mieszkańcy. Poza tym, odszkodowanie nie jest wypłacane w momencie wyceny, tylko miesiące później (zwykle powyżej 6 miesięcy). Dla wywłaszczanych oznacza to wymierne straty, potęgowane przez gwałtowny wzrost inflacji, prognozowanej na ok. 10% w przyszłym roku.

6. MH: Zapewnimy dodatkowe świadczenia dla wywłaszczanych.
Mechanizmy gwarantujące minimalne odszkodowanie, o którym mówił p. Horała, to wynik mnożenia 25m2 przez 4359,39 zł (koszt odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa mazowieckiego), czyli 109 tys. zł za dom (projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw). Czy kwotę tę rzeczywiście można uznać za słuszne i godne odszkodowanie, skoro jej wysokość w żadnym stopniu nie pozwoli na odtworzenie życia wywłaszczanych rodzin na podobnym poziomie, w porównywalnych warunkach?

7. MH: Są zamienne domy i gospodarstwa dla wywłaszczanych.
Ani Rząd RP ani spółka CPK nie oferuje wywłaszczanym ludziom mieszkań i domów zamiennych lub zamiennych gospodarstw rolnych. Należy podkreślić, że wywłaszczenia pod budowę CPK w przypadku rolników i drobnych przedsiębiorców oznaczają utratę domów i ziemi, a równocześnie – utratę pracy. Tymczasem – w związku z wywłaszczeniami - nie przewiduje się żadnych odszkodowań za utratę miejsc pracy! Rząd RP, reprezentowany przez wiceministra M. Horałę, nie interesuje się losem kilku tysięcy mieszkańców gmin Baranów, Wiskitki i Teresin zagrożonych bezdomnością i bezrobociem w wyniku budowy CPK. Wymowny przykład tego, jak bezdusznie traktowani są mieszkańców wywłaszczanych domów, stanowi budowa portu lotniczego w Radomiu - temat poruszany był w Raporcie telewizji Polsat (wywłaszczenia w miejscowości Kiedrzyn pod Radomiem).

8. MH: Port lotniczy CPK to inwestycja komercyjna.
Pan Horała stwierdził, że port lotniczy CPK jest inwestycją komercyjną z udziałem komercyjnych inwestorów mniejszościowych. W świetle tych słów należy zapytać – a pytanie to niestety nie zostało zadane przez p. red. Rymanowskiego - dlaczego Rząd RP zamierza stosować przymusowe wywłaszczenia, by zbudować dochodowe, komercyjne przedsiębiorstwo? Mamy tu do czynienia z ewidentnym mieszaniem inwestycji celu publicznego z inwestycją komercyjną, której zyskowność budowana ma być na krzywdzie tysięcy wywłaszczanych!

9. MH: Koszt budowy portu lotniczego CPK to ułamek kosztu inwestycji CPK, czyli 200 mld zł.
Koszt budowy portu lotniczego CPK jest szacowany obecnie na ok. 35 mld zł. Pan Horała zapomniał powiedzieć, że brak jest aktualnej analizy rynku lotniczego w Europie i na świecie oraz brak informacji ekonomiczno-finansowej portu lotniczego CPK, dotyczącej w szczególności struktury własnościowej portu lotniczego, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji i przewidywanej rentowności portu lotniczego CPK. Czy bez tych podstawowych dokumentów można decydować o wydaniu 35 mld zł? Tym bardziej, że zapewne finalny koszt budowy CPK będzie wyższy.


Krzysztof Jaworucki
Prezes Stowarzyszenia „Zanim powstanie lotnisko - CPK”


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

Świetna merytoryczna wypowiedź prostująca zakłamanie spółki. Dotychczasowe działania spółki polegają na łamaniu i dręczeniu mieszkańców. Lista nieruchomości zastępczych miała być gotowa dwa lata temu do dziś dnia nie na nawet jednej. Mieszkańcy nie dość że są pozostawieni sami sobie to na domiar złego procedowane jest prawo które ma jeszcze bardziej krzywdzić mieszkańców. Dziś to są mieszkańcy których może objąć wysiedlenie pod cpk jutro będą koleje a po jutrze drogi. Wiele osób straci dorobek życia w zamian dostając piękne obietnice nie pokrywające się z rzeczywistością.

Paweł
31-12-2021 11:10
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.