reklama Grodzisk mazowiecki

26

10 2020

Seniorzy potrzebują naszej pomocy


Grodzisk News


Seniorzy potrzebują naszej pomocy - Grodzisk News


Ruszył program wsparcia dla seniorów szczególnie narażonych zdrowotnie w czasie epidemii koronawirusa. Wolontariusze, harcerze, wojska obrony terytorialnej pomogą osobom starszym w zaspokojeniu codziennych potrzeb, tak by ci nie musieli wychodzić z domów.


Rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze. Jak skorzystać ze wsparcia w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów? 1) Należy zadzwonić na infolinię numer telefonu: (22 505 11 11).

reklama Grodzisk mazowiecki


2) Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.
3) Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa koszty ewentualnych zakupów. Usługa wykonania zakupów dla seniora jest nieodpłatna.
4) Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70-tego roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.
5) Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright ©aa 2014-2020 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.