reklama Grodzisk mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
koronawirus
CPK
wypadki
policja

19

10 2020

Nowe informacje Sanepidu ws. kwarantanny


Grodzisk News


Nowe informacje Sanepidu ws. kwarantanny - Grodzisk News


Sanepid dziś opublikował "suplement" dotyczący pisemnych decyzji o kwarantannach.


reklama Grodzisk mazowiecki

Głosi on, że w ogólnym chaosie spowodowanym pandemią doręczanie decyzji o kwarantannach na piśmie odpowiednio szybko, jest niemożliwe. Dlatego też osoby, które dowiedziały się, że miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem mogą i powinny? same wysłać się na kwarantannę. Powinny również zgłosić ów fakt pracodawcy, co będzie jednoznaczne z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków zdalnie.

REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny wybrzmiewają w komunikacie Sanepidu, który przytaczamy poniżej.

I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie art. 33 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).II. Decyzja o nałożeniu kwarantanny jest przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (art. 33 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy). Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania.III. Informacja wynikająca z § 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.):
  1. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

  2. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  3. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje powyższe oświadczenie osoby kwarantannowanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  4. Oświadczenie zawiera:
1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:


a) imię i nazwisko,


b) numer PESEL, jeżeli go posiada,


c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.  1. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

  2. Powyższe ustalenia dotyczą osób:

1) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia;


2) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ww. ustawy;


3) będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ww. ustawy;


4) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobami poddanymi obowiązkowej kwarantannie, o których mowa w pkt 1-3.


ZOBACZ TEŻDodaj komentarz

Regulamin

akceptuję regulamin komentarzy na GrodziskNews.pl


Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników oraz tych, które nie są ich własnością. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających „netykietę” lub treści niepożądanych.

Za treści i działania niepożądane w portalu GrodziskNews.pl uznaje się:
– pornografię
– wulgarne, ordynarne i chamskie wypowiedzi, również takie, które stanowią zaprzeczenie pojęcia dyskusji na dobrym poziomie oraz obrażają kluby, osoby czy instytucje
– treści o charakterze prowokacyjnym
– wklejanie linków innych stron w oderwaniu od kontekstu dyskusji.
– rażące i celowe łamanie zasad języka polskiego

Informacje i materiały nadsyłane przez czytelników do redakcji portalu GrodziskNews.pl mogą być wykorzystywane według uznania członków zespołu redakcyjnego na potrzeby pracy nad publikacją oraz w samym artykule; chyba że w korespondencji z osobą nadsyłającą zaznaczono inaczej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.

Portal GrodziskNews.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.Treść komentarza
Podpis
reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.