TEMATY NA CZASIE:
koronawirus
CPK
wypadki
policja

19

10 2020

Nowe informacje Sanepidu ws. kwarantanny


Grodzisk News


Nowe informacje Sanepidu ws. kwarantanny - Grodzisk News


Sanepid dziś opublikował "suplement" dotyczący pisemnych decyzji o kwarantannach.


Głosi on, że w ogólnym chaosie spowodowanym pandemią doręczanie decyzji o kwarantannach na piśmie odpowiednio szybko, jest niemożliwe. Dlatego też osoby, które dowiedziały się, że miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem mogą i powinny? same wysłać się na kwarantannę. Powinny również zgłosić ów fakt pracodawcy, co będzie jednoznaczne z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, w przypadku niemożliwości wykonywania obowiązków zdalnie.

REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące kwarantanny wybrzmiewają w komunikacie Sanepidu, który przytaczamy poniżej.

I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie art. 33 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).II. Decyzja o nałożeniu kwarantanny jest przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (art. 33 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy). Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania.III. Informacja wynikająca z § 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.):
  1. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

  2. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  3. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje powyższe oświadczenie osoby kwarantannowanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  4. Oświadczenie zawiera:
1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:


a) imię i nazwisko,


b) numer PESEL, jeżeli go posiada,


c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.  1. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.

  2. Powyższe ustalenia dotyczą osób:

1) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia;


2) poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ww. ustawy;


3) będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ww. ustawy;


4) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobami poddanymi obowiązkowej kwarantannie, o których mowa w pkt 1-3.


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

NIECH CI LUDZIE ZAJMĄ SIĘ INFORMOWANIEM GRODZISZCZAN O SYTUACJI W MIEŚCIE, NIECH ODBIERAJĄ TEL.,ZAMIESZCZAJĄ JAKI JEST DOBOWY PRZYROST ZAKAŻONYCH I PILNUJĄ ZEBY DZIECI LUDZI CHORYCH NIE CHODZIŁY NA LEKCJE I NIE ZARAŻAŁY NAUCZYCIELI I INNYCH UCZNIÓW. MAM TEGO DOŚĆ !

Olka
19-10-2020 13:35

A gdzie sa dane sanepidu na temat zakazen w dniach 14, 15, 17, 18 pazdziernika? Dlaczego jak zwykle grodzisk nie moze i tu sa jakies machlojki, a sanepidy we wszystkich powiatach dookola publikuja dane na biezaco.moze ma to zwiazek z tym, ze mamy od 2 do nawet 6 razy wiekszy przyrost zakazen niz nasi sasiedzi i niespecjalnie pasuje to do brazu super gminy i super hiper wladz?

gosc
19-10-2020 13:45

Sanepid nie ma czasu na głupoty, ba nawet na powiadomienie o kwarantannie dzwonia dzien przed zakonczeniem kwarantanny. Poprostu kpina

Gość
19-10-2020 16:31

pokaż wszystkie komentarze (25)📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB
reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.