TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

08

07 2021

Nasze gminy wysoko w rankingu finansowym samorządu Terytorialnego


Grodzisk News


foto: PixabayNasze gminy wysoko w rankingu finansowym samorządu Terytorialnego - Grodzisk News


Podkowa Leśna i Brwinów uplasowały się w ścisłej czołówce rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego. Wysokie miejscy przypadło też Grodziskowi.


reklama Grodzisk mazowiecki

W tegorocznej edycji pod uwagę były brane udział dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udział środków europejskich w wydatkach, relacja zobowiązań do dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych. Ekonomiści zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi przez jednostki samorządu terytorialnego, korzystając z oficjalnych sprawozdań finansowych, jakie samorządy składają do Regionalnej Izby Obrachunkowej na koniec 2020 r.

REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

Głównym celem tej analizy było pokazanie kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego podczas w trudnym 2020 r. – Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok niewątpliwie wpłynął na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii. Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych – podkreślił prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jak wypadły nasze samorządy?
Podkowa Leśna okazała się najlepsza w kategorii gmin miejskich, a Milanówek w tym samym zestawieniu zajął 62. miejsce. Dodajmy iż tej kategorii ujęto 236 samorządów.

Grodzisk znajdujemy z kolei w rankingu gmin miejsko-wiejskich na 23. pozycji. Wysoko, bo na piątym miejscu uplasował się Brwinów. Przy czym to zestawienie liczyło już 642 gminy.

Najliczniejszy musiał być jednak ranking gmin wiejskich, ponieważ jest ich w Polsce zdecydowanie najwięcej. Pośród tych 353. miejsce zajął Jaktorów, Żabia Wola była 430, a Baranów – 861.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.