TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja
wyłączenia prądu
grille gazowe

22

12 2022

Mazowsze z uchwalonym budżetem na 2023 rok


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: PixabayMazowsze z uchwalonym budżetem na 2023 rok - Grodzisk News


Samorząd województwa mazowieckiego uchwalił budżet na 2023 rok. Zgodnie z jego zapisami na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych.


Dochody województwa mazowieckiego w 2023 roku osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają stanowić 87 proc. dochodów własnych. Będzie to kwota 4,87 mld zł, w tym z tytułu CIT ponad 4,5 mld zł, a z PIT – ponad 359 mln zł. W skład dochodów wchodzą również płatności z Unii Europejskiej – 169,2 mln zł, dotacje na programy operacyjne – 185,9 mln zł, dotacje z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł – 90,8 mln zł, pozostałe dochody własne – 124,7 mln zł, subwencja oświatowa – 132 mln zł, pozostałe dochody celowe – 78,3 mln zł.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Wydatki na 2023 rok zostały określone na ponad 6,7 mld zł. 30 proc. tej kwoty, czyli blisko 2 mld zł, to środki przeznaczone na inwestycje. Ponad 700 mln zł władze regionu przeznaczą na pomoc samorządom lokalnym i organizacjom pozarządowym. W ramach tej kwoty ponad 660 mln zł to środki na programy wsparcia. „Janosikowe” pochłonie w 2023 r. ponad 1,1 mld zł, a dotacje do przewozów kolejowych – ponad 920 mln zł.

– To jest budżet rozwojowy. Ponad 2 mld zł przeznaczymy na inwestycje. To oznacza duże zamówienia. Gros środków, bo ponad 700 mln zł, przeznaczymy na programy wsparcia. Te małe inwestycje są niezwykle ważne i wpływają na jakość życia mieszkańców Mazowsza. Przeznaczając środki na ten cel, aktywizujemy także małe i średnie przedsiębiorstwa, które najczęściej są wykonawcami tych mniejszych inwestycji. Warto również pamiętać, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. To oznacza, że dostaniemy ponad 2 mld euro, co pozwoli na realizację wielu inwestycji i przedsięwzięć – zauważa Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

Programy wsparcia 2023
Samorząd Mazowsza w 2023 roku będzie kontynuował większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln zł. Największa pula środków, w wysokości 476 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP. W sumie 20 programów i zadań:

Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
Tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.

52,9 mln zł w 2023 roku władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2024 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.