TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

08

02 2021

Masz pomysł na rewitalizację gminy Brwinów? Urząd wciąż zbiera propozycje


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

foto: brwinow.plMasz pomysł na rewitalizację gminy Brwinów? Urząd wciąż zbiera propozycje - Grodzisk News


Do 15 lutego został przedłużony termin przyjmowania propozycji do gminnego programu rewitalizacji. Swoje pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne podmioty.


Swoiste konsultacje z mieszkańcami to wynik uchwały przyjętej przez radnych pod koniec listopada, a dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów. Teraz wszyscy zainteresowani mogą składać swoje propozycje projektów, które należy uwzględnić  w programie rewitalizacji. Będzie to dokument strategiczny, pozwalający na planowanie dalszych działań oraz pozyskiwanie na ich realizację środków zewnętrznych.

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

– Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty, np. instytucje publiczne, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.  Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na wyznaczonym przez uchwałę obszarze rewitalizowanym – podaje brwinowski magistrat.

Wypełnione komputerowo lub odręcznie czytelnie drukowanymi literami karty zgłoszeniowe (wzór do pobrania pod artykułem) można składać  od 22 stycznia do 5 lutego 2021 r.   w  następującej formie: papierowej przesłanej pod adresem Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Brwinów, elektronicznej pod adresem: brwinow@brwinow.pl.

– Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych – przypominają urzędnicy.

Dodatkowe informacje: tel. 33 300 30 78 lub e-mail: rewitalizacja@kreatus.eu.

– Karty projektów stanowią propozycje działań, które będą jeszcze weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji, przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu w odpowiedzi na problemy występujące na danym obszarze, zgodności z ideą rewitalizacji oraz możliwości finansowania. W związku z tym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania – podkreślają.

Karta zgłoszeniowa jest dostępna tutaj, natomiast tutaj jest dostępna uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów.


ZOBACZ TEŻ
💬︎   dodaj komentarz

Może by tak ul.Poziomki w Otrębusach, bo to jest jakaś masakra.

John
10-02-2021 08:33
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2022 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.