TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

21

02 2016

Kontrowersje wokół oczyszczania stawu


Grodzisk News


Kontrowersje wokół oczyszczania stawu - Grodzisk Newsreklama Grodzisk Mazowiecki

REKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

Chodzi o pismo  z 13 stycznia, które skierowała do powiatu Elżbieta Gliszczyńska. Działaczka LOP w owej skardze na działania związane z oczyszczaniem dna stawu pisała o ?Dewastacji zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej?

Burmistrz Artur Tusiński postanowił jednak dać odpór tym zarzutom. ?W związku z pismem do starosty oraz skargą do Komisji Rewizyjnej złożonymi przez panią Elżbietę Gliszczyńską, aktywnego członka  Ligi Ochrony Przyrody  na moje działania dotyczące czyszczenia stawu w Parku Miejskim, a także dyskusją mieszkańców na portalach społecznościowych budzącą wiele emocji oraz wypowiedziami ?znawców tematu? w przestrzeni wirtualnej pozwalam sobie zamieścić odpowiedź starosty grodziskiego z 11 lutego ? napisał na swoim blogu podkowiański włodarz.

W owym piśmie czytamy m.in., że ?po weryfikacji posiadanych materiałów oraz po uzyskaniu obszernej odpowiedzi Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, uprzejmie informuję, że prace związane z czyszczeniem przedmiotowego stawu w zespole przyrodniczo krajobrazowym w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej były podyktowane bieżącą konserwacją wszystkich urządzeń wodnych i melioracyjnych na terenie miasta. (?)?

I dalej: ?Redukcja prędkości wody była przyczyną zmniejszenia się siły transportowej płynącego strumienia, a w wyniku wytrącania się unoszonych cząsteczek powstało tzw. rumowisko wleczone. Należy zatem uznać, że zasadnym było podjęcie przez Miasto Podkowa Leśna oczyszczenie dna zbiornika z rumowiska, co pozwoliło przede wszystkim na utrzymanie stałego przepływu wody, ograniczając jednocześnie bezpośrednie podtapianie zabudowań mieszkalnych w dolnym biegu cieku. Na podstawie wyżej opisanych badań, dokumentów oraz pozwolenia wodnoprawnego, nakazującego w pkt III ppkt 7 utrzymywanie urządzeń wodnych we właściwym stanie technicznym, Miasto Podkowa Leśna zleciła firmie Budownictwo Wodne i Melioracja Stefan Perczyński usunięcie rumowiska z dna zbiornika. Przedsięwzięcie było realizowane także w ramach bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna. Przedmiotowe prace wykonano na podstawie merytorycznych opracowań, potwierdzających konieczność, zakres i sposób przeprowadzania prac.?

Pełną treść pisma można przeczytać tutaj.

💬︎   dodaj komentarz
📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.