TEMATY NA CZASIE:
inwestycje
CPK
wypadki
policja

09

07 2018

Kolejna batalia drogowa zakończona wyrokiem sądu


Grodzisk News

podziel się na Facebooku podziel się na Twitterze podziel się na Pinterest podziel się na WhatsApp

Kolejna batalia drogowa zakończona wyrokiem sądu - Grodzisk NewsREKLAMA
reklama Grodzisk Mazowiecki

O wspomnianych rozstrzygnięciach przeczytacie tutaj i tutaj. Tymczasem teraz burmistrz Podkowy Artur Tusiński poinformował na swoim blogu o korzystny dla miasta wyroku dotyczącym ul. Ejsmonda. ? Rok temu po ostrej batalii złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przeciwko decyzji Starosty Grodziskiego Marka Wieżbickiego utrzymanej w mocy przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie braku przyjęcia zgłoszenia przebudowy tej ulicy, podobnie jak w przypadku ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej. W skrócie ? starosta uznał, że powinniśmy drogi nie remontować (przebudowywać), a budować, co podlega innym przepisom (m.in. chodziło o poszerzenie pasa drogowego) ? napisał włodarz.

I dalej. ? Sąd uznał, że decyzja, którą zaskarżyliśmy została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W ocenie Sądu, wydanie decyzji nie zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym. Prowadzi to do stwierdzenia, że w związku z brakiem odniesienia się przez organ odwoławczy (wojewodę) do wniosków dowodowych zgłoszonych przez stronę (inwestora ? Miasto Podkowa Leśna), uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie spełnia wymogów stawianych decyzji wydawanej na skutek odwołania. Nie budzi wątpliwości, że odniesienie się do treści odwołania jest zasadniczym obowiązkiem procesowym organu odwoławczego, którego źródłem jest nie tylko ogólny wymóg przestrzegania zasad ogólnych postępowania, ale również sama potrzeba zamieszczenia w decyzji administracyjnej wszystkich jej obligatoryjnych elementów ? opisuje Tusiński.

? Brak wystarczających ustaleń dotyczących stanu faktycznego ulicy Ejsmonda przez starostę i wojewodę przesądza o braku zasadności zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia robót budowlanych przez burmistrza Podkowy. W ocenie Sądu, w zaskarżonej decyzji organ (starosta/wojewoda) nie wykazał w sposób przekonujący, że przedmiot postępowania dotyczy robót budowlanych niezwiązanych z istniejącym obiektem budowlanym ? drogą, lecz wymaga zastosowania zasady ogólnej nakazującej roboty budowlane przy tej drodze polegające m.in. na wykonaniu jej nowej nawierzchni przeprowadzić w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. Sąd, zgodnie z procedurą administracyjną nakazał wojewodzie ponownie rozpoznać sprawę ? dodał podkowiański włodarz.
Dodaj komentarz

Regulamin

akceptuję regulamin komentarzy na GrodziskNews.pl


Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników oraz tych, które nie są ich własnością. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Jednocześnie redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających „netykietę” lub treści niepożądanych.

Za treści i działania niepożądane w portalu GrodziskNews.pl uznaje się:
– pornografię
– wulgarne, ordynarne i chamskie wypowiedzi, również takie, które stanowią zaprzeczenie pojęcia dyskusji na dobrym poziomie oraz obrażają kluby, osoby czy instytucje
– treści o charakterze prowokacyjnym
– wklejanie linków innych stron w oderwaniu od kontekstu dyskusji.
– rażące i celowe łamanie zasad języka polskiego

Informacje i materiały nadsyłane przez czytelników do redakcji portalu GrodziskNews.pl mogą być wykorzystywane według uznania członków zespołu redakcyjnego na potrzeby pracy nad publikacją oraz w samym artykule; chyba że w korespondencji z osobą nadsyłającą zaznaczono inaczej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.

Portal GrodziskNews.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.Treść komentarza
Podpis📰︎ NAJPOPULARNIEJSZE💬︎ NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANEodwiedź nasz profil na FB

Copyright © 2014-2022 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.