17 05 2020

Gmina sprzedaje działkę w Grodzisku

17.05.2020, godz.: 10:35
Gmina sprzedaje działkę w Grodzisku
Fot. grodzisk.pl

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy zbiegu ul. Borówkowej i ul. Słonecznikowej.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza Wadium
1. działka nr 37/5 o pow. 0,0599 ha, obręb nr 21 131 000 zł + 23% VAT 13 000 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 o godz. 1100 w budynku Interaktywnego Centrum
Edukacyjno-Społecznego „Mediateka” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 3 Maja 57 w Sali
Koncertowej na parterze.
2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży posiada uregulowany stan prawny w KW WA1G/00037061/1.
prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położone jest na terenie oznaczonym
symbolem urbanistycznym 18MN tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
4. Nieruchomość o czworokątnym kształcie, z pełnym dostępem do infrastruktury, niezabudowana,
niezagospodarowana i nieogrodzona; porośnięta roślinnością łąkową i pojedynczymi drzewami
pochodzącymi z samosiewu.
5. Sprzedawana nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, wolna od hipotek i innych praw
rzeczowych i nie ma przeszkód do rozporządzania nią.
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr
88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. Warszawa do dnia 10.06.2020 r. Za termin
zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
7. Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po
rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia,
• przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu
notarialnego, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej. W przypadku
osób będących w związku małżeńskim do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest
obecność obojga małżonków lub jednego z przedłożeniem pisemnego wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości z notarialnym poświadczeniem podpisu. Osoby prawne winny przedłożyć odpowiednie
pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne postąpienie nie może wynosić mniej
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10. Warunki przetargu określa regulamin, z którym należy się zapoznać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
11. Burmistrz może odwołać przetarg tylko z uzasadnionej przyczyny.

Informacje: Urząd Miejski w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32A,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1 nr tel. (22) 755 55 34 wew. 142, www.grodzisk.pl, www.bip.grodzisk.pl

💬︎ 0

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.