reklama Grodzisk mazowiecki
TEMATY NA CZASIE:
koronawirus
CPK
wypadki
policja

11

02 2020

Część pracowników szkoły w Książenicach straszy nas sądem. Odpowiadamy


Grodzisk News


Część pracowników szkoły w Książenicach straszy nas sądem. Odpowiadamy - Grodzisk NewsPismo sygnowało blisko 30 pracowników szkoły podpisanych z imienia i nazwiska (dane do wiadomości redakcji ? sygnatariusze nie wyrazili zgody na ich publikację). Publikujemy je w pełnym brzmieniu, a następnie ? naszą odpowiedź. Dodajemy, że owa odpowiedź w tożsamym kształcie została wcześniej przekazana mailowo osobom domagającym się przeprosin. *** ?Książenice, 3.02.2019r.
Redaktor Naczelny Grodzisk News
Jako nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Książenicach jesteśmy zbulwersowani brakiem profesjonalizmu dziennikarskiego i nierzetelnością artykułu zatytułowanego ?Gorąco wokół Szkoły w Książenicach. Strony komentują" z 21 stycznia 2020 roku. Autor wpisu Adam Fabisiewicz pozwolił sobie zacytować jedynie anonimową, obraźliwą, godzącą w dobre imię szkoły i grona pedagogicznego wypowiedź rzekomej czytelniczki oraz zadać wybiórczo pytania dyrektorowi szkoły, zapomniał natomiast porozmawiać z samymi zainteresowanymi, czyli nauczycielami i pracownikami tej szkoły. Zgodnie z Prawem Prasowym Art. 12.1. dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło, tymczasem autor artykułu nie zachował elementarnych zasad i nawet nie zadał sobie trudu porozmawiania ze wszystkimi stronami rzekomego konfliktu lub sprawy. Tym samym dziennikarz przedstawił czytelnikom ocenę nauczycieli wyłącznie z punktu widzenia jednej anonimowej strony, nie dając szansy wypowiedzieć się pracownikom szkoły. W związku z tym domagamy się przeprosin na stronie głównej portalu, w przeciwnym razie skierujemy sprawę na drogę sądową. Natomiast w sytuacji kontynuacji przez Pana lub Państwa tematu w przyszłości, prosimy o rozmawianie z gronem nauczycielskim i wyrobienie sobie przez dziennikarza samodzielnie zdania, nie zaś formułowania wniosków na podstawie donosów lub plotek.?

REKLAMA
reklama Grodzisk mazowiecki

ie mogliśmy pozostać obojętni wobec tak sformułowanego pisma. Postanowiliśmy odpowiedzieć. Szanowni Państwo

Jesteśmy co najmniej zdumieni zarzutami zawartymi w Państwa piśmie. Powodowani poczuciem rzetelności i profesjonalizmu postanowiliśmy na nie odpowiedzieć.

  1. Pragniemy zauważyć, że w przytoczonym artykule daliśmy wypowiedzieć się każdej ze stron rzekomego konfliktu, którymi w logicznym rozumieniu są: nauczyciele skarżący się na postępowanie WOBEC NICH dyrektora Szkoły Podstawowej w Książenicach; dyrektor placówki ? Krystyna Szymańska; oraz burmistrz grodziskiej gminy, która jako organ samorządowy sprawuje nadzór nad działaniem szkoły.

  2. Osoba cytowana w artykule ? będąca w opozycji do dyrektora ? ma prawo do wyrażania myśli sądów i opinii na poruszany temat, nawet jeśli Państwo uznają je za ?obraźliwą, godzącą w dobre imię szkoły i grona pedagogicznego wypowiedź rzekomej czytelniczki?. Nas natomiast obowiązuje zachowanie tajemnicy dziennikarskiej w myśl Artykułu 15 Ustawy prawo prasowe: ?Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych?. Nadmieniamy, że Państwo kierujący do nas powyższe pismo również zastrzegli sobie anonimowość?

  3. Od początku naszej działalności stawiamy na jak największą interakcję z czytelnikami, mieszkańcami, osobami bezpośrednio zainteresowanymi danym tematem. W sprawie szkoły jednak, od momentu publikacji tekstu 21 stycznia, aż do 7 lutego, kiedy nadesłano do nas powyższe pismo, NIKT ze środowiska pracowników szkoły prezentujących zdanie odmienne od opinii ?niezadowolonych nauczycieli? nie skierował do nas listu, w którym przedstawiłby własny, odmienny punkt widzenia. Opinie pojawiające się w komentarzach pod tekstem były publikowane na bieżąco, o ile nie naruszały netykiety lub prawa w zakresie ochrony dóbr osobistych. Jednocześnie zapewniamy, że stanowisko kontrargumentacyjne zostałoby lub może zostać opublikowane, gdyż taką mamy filozofię pracy. Nasza skrzynka mailowa jest zawsze otwarta.

  4. W żadnym miejscu artykułu nie dochodzi do naruszenia ani dobrego imienia szkoły, ani dóbr osobistych pracowników, w tym podpisanych pod pismem.

  5. Ustawa zasadnicza, Konstytucja RP, gwarantuje swobodę wypowiedzi każdemu obywatelowi, grupie społecznej oraz zawodowej. Oznacza to, że sposób formułowania myśli zależy wyłącznie od ich autora. Może podlegać subiektywnej ocenie czytelników, ale nie powinien być modelowany pod presją takiej lub innej grupy odbiorców. Wypowiedzi przytoczone w artykule zostały przytoczone obszernie i bez upustów mogących sugerować inne konteksty. Autor artykułu kierował się zasadami rzetelności dziennikarskiej oraz staranności warsztatu, zgodnie z etyką zawodową oraz prawem prasowym.

Biorąc pod uwagę powyższe, za bezzasadne uznajemy Państwa żądanie publikacji przeprosin. Możemy natomiast zapewnić ? i jesteśmy o tym przekonani ? że wszystkie publikacje będziemy przygotowywać jak dotychczas zgodnie z prawem prasowym i etyką dziennikarską.

Temat będący przedmiotem tej korespondencji z pewnością znajdzie także kontynuację w portalu GrodziskNews.pl.

*** Opinie, oceny, komentarze pozostawiamy Czytelnikom.


reklama Grodzisk mazowiecki💬︎   dodaj komentarz

Brawo dla całej Redakcji, nie dajcie się zastraszyć ?

Damian
11-02-2020 19:19

A ktoś rozpatruje taki scenariusz? Pismo ze szkoły przygotowane odgórnie, a pracownicy mają dwie opcje: podpisać (czyt. nie narazić się, o dodatku motywacyjnym "za lojalność" nie wspomnę) lub nie podpisać (i być z tego dokładnie rozliczonym, napiętnowanym, zastraszonym np. zmniejszeniem godzin w kolejnym rokuszkolnym). W takiej chorej sytuacji pewnie sam musiałbym takie pismo podpisać, bo nie miałbym wyjścia. Niech ktoś wreszcie coś z tym zrobi!!!

Anonim
11-02-2020 20:04

Bo ma być cenzura prewencyjna .. Przecież wiadomo, że w Książenicach nie kradną samochodów jest pięknie i bezpiecznie i nie wolno pisać o podpalanych samochodach.

Komediant Milicji
11-02-2020 20:47

pokaż wszystkie komentarze (15)
reklama Grodzisk mazowiecki

Copyright © 2014-2021 - Grodzisk News - wszelkie prawa zastrzeżone.