04 09 2017

Rząd dofinansuje wyprawkę szkolną – złóż wniosek

04.09.2017, godz.: 19:16
Rząd dofinansuje wyprawkę szkolną – złóż wniosek

Jak co roku rząd uruchomił program dofinansowań do wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym. Termin składania wniosków o wsparcie upływa już 8 września.

Dotacje przysługiwać będą uczniom z orzeczonymi dysfunkcjami, a więc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z tzw. niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

O dofinansowanie do zakupu materiałów szkolnych mogą się ubiegać rodzice lub opiekunowie uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Warunkiem jest posiadanie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc dotyczy uczniów: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia; klasy I branżowej szkoły I stopnia; liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI; ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia; klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych; klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III szkoły podstawowej; klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia; klasy I branżowej szkoły I stopnia; liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Uczniowie, o których mowa wyżej mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

Wniosek (do pobrania poniżej lub w sekretariatach poszczególnych szkół) należy złożyć do dnia 15 września 2017 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2017/2018. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje tutaj.

0

Dodaj Komentarz

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi