Od zaraz! Serwis sprzątający – Grodzisk Mazowiecki

Aktywne do: 30.07.2018 12:00
E-mail: katarzyna.bielen@pl.issworld.com
Telefon: 662 020 501, 600 880 806

Treść ogłoszenia:

Firma ISS zatrudni pracowników serwisowych do utrzymywania czystości obiektu w Grodzisku Mazowieckim:

Oferujemy:
– Pracę w systemie zmianowym (06:00 – 14:00 / 14:00 – 22:00 / 22:00 – 06:00) od poniedziałku do niedzieli (według ustalonego grafiku).
– Terminowe wynagrodzenie.
– Przyjaźną atmosferę w pracy.
– Stałe zatrudnienie w międzynarodowej firmie.

Obowiązki:
– Prace serwisowe na budynku,
– Utrzymanie czystości stołówki, pomieszczeń socjalnych, biurowych i kuchni.

Wymagania:
– Wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna,
– Mile widziana osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy z nami, zadzwoń pod numer telefonu: 662 020 501 lub 600 880 806.

ISS FACILITY SERVICES POLSKA wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ISS, jednego z największych na świecie usługodawców w zakresie Facility Services.
W Polsce firma działa od 1995 r. i zatrudnia około 2500 pracowników. Podstawową działalnością ISS w Polsce jest kompleksowa obsługa obiektów.

Prosimy o dołączenie do przekazywanego CV poniższej klauzuli:
„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie do celów związanych z procesem rekrutacji. Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką prywatności spółek ISS opublikowaną na stronie https://www.pl.issworld.com/ i jestem świadom wszystkich kwestii uregulowanych w powyższej Polityce prywatności związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym okresu, przez jaki przechowywane będą moje dane osobowe oraz przysługujących mi praw, w tym prawa do wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie”.

Informujemy:
„Administratorem Państwa danych osobowych jest ISS Facility Services z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 3466 6, NIP 676177157 6. Wszelkie dane administratora danych, informacje dotyczące przysługujących Państwu praw, celu i podstawy prawnej przetwarzania, okresu przez który dane będą przechowywane oraz wszelkie inne informacje zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), zostały zamieszczone w zakładce Polityka prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Polityką prywatności przed przesłaniem nam swojej aplikacji”.

Blogi