13 04 2019

Nowe studium dla Podkowy

13.04.2019, godz.: 16:05
Nowe studium dla Podkowy
fot. arturtusinski-podkowa.pl

W Podkowie Leśnej trwają prace nad sporządzeniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta ogrodu.

O szczegółach opowiada na swoim blogu burmistrz Artur Tusiński. – Dotychczasowe Studium podjęte w 2000 roku zdezaktualizowało się, ze względu na zmianę obowiązujących przepisów, norm i uwarunkowań prawnych. Są nie tylko nowe wymogi prawne ale i merytoryczne. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wpłynęło też dużo wniosków od mieszkańców, nad którymi należało się pochylić, przeanalizować w kontekście potrzeb, możliwości i zasadności. Poza tym dokumenty planistyczne należy analizować pod kątem zaistniałych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, własnościowej oraz diagnozy stanu istniejącego jak i analizy możliwości rozwoju – opisuje włodarz.

– W kolejnym etapie zostanie wyłożony projekt do wglądu i wtedy będzie oficjalnym dokumentem, do którego będzie można się składać uwagi oraz odbędzie się dyskusja publiczna. Jednym z elementów dotychczasowej pracy urzędników była analiza stanu faktycznego. m.in. analiza wskaźników zagospodarowania – dodaje.

Podstawowymi założeniami przyjętymi do opracowania dokumentu są układ kompozycyjny, leśny charakter przestrzeni, zabytki przyrody, zachowanie jako głównego przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

– Wskaźniki zagospodarowania terenu. Muszą one być określone dla danego obszaru, a nie dla indywidualnej działki i jest to dość trudne zadanie biorąc pod uwagę bardzo różną wielkość działek sąsiadujących ze sobą. Został zaproponowany system szlaków komunikacyjnych w oparciu o stan istniejący i planowany – wylicza dalej burmistrz Tusiński. – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych dokumentów i choć nie ma charakteru aktu prawnego, stanowi podstawę do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany. Jest kilka możliwości wywierania wpływu na zapisy zawarte w studium. Można było składać wnioski tuż po uchwaleniu i ogłoszeniu przez urząd miasta o przystąpieniu do prac nad studium, bardzo wiele wniosków też zostało złożonych w ubiegłych latach – zaznacza.

Szczegółowe omówienie w prezentacji – tutaj.

0

Dodaj Komentarz

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi