19 03 2019

Nowe stawki za śmieci w Podkowie ustalone

19.03.2019, godz.: 07:25
Nowe stawki za śmieci w Podkowie ustalone
fot. arturtusinski-podkowa.pl

Na ostatniej sesji rady miejskiej Podkowa Leśna przyjęła nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Liczby zwarte w uchwale pokrywają się z tymi, które magistrat poddawał pod konsultacje. Mieszkańcy za odbiór śmieci zapłacą więcej.

Przypomnijmy, że zmiany kwot za gospodarowanie odpadami na Mazowszu wynikają wprost ze zmian w przepisach Ministerstwa Środowiska. Między innymi wprowadzenia obowiązku segregacji śmieci na pięć frakcji, a nie na trzy, jak do tej pory. Ponadto zlikwidowano znaczną część wysypisk, co dla wykonawców podniosło koszty utylizacji odpadów.

Przypomnijmy, że zmiany kwot za gospodarowanie odpadami na Mazowszu wynikają wprost ze zmian w przepisach Ministerstwa Środowiska. Między innymi wprowadzenia obowiązku segregacji śmieci na pięć frakcji, a nie na trzy, jak do tej pory. Ponadto zlikwidowano znaczną część wysypisk, co dla wykonawców podniosło koszty utylizacji odpadów.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy odpady są zbierane i oddawane w sposób selektywny, będzie wynosiła – 9 zł za metr sześcienny zużytej wody, co przy ustalonym średnim zużyciu na poziomie trzech metrów daje kwotę 27 złotych za odpady segregowane oraz dwukrotnie więcej – 54 złote – za śmieci zmieszane.

– Zużycie wody będące podstawą do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi opomiarowanie zużycia wody z nieruchomości za rok poprzedni, ustalone w oparciu o wodomierz główny, po odliczeniu wody zużytej na cele ogrodowe odczytanej na zarejestrowanych podlicznikach w analogicznym okresie – do wszystkich nieruchomości zostanie doręczona informacja z wyliczonym średnim zużyciem wody za rok poprzedni, tak aby ułatwić Państwu wpisanie danych do składanej deklaracji – informuje na swoim blogu burmistrz Artur Tusiński.

Włodarz dodaje, że złożenie deklaracji jest konieczne. – W przypadku braku, na nieruchomości, licznika do odczytu zużycia wody lub gdy na nieruchomości używana jest woda z własnego ujęcia, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przyjmowana przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę przebywającą na nieruchomości – dla osób, które korzystają ze studni, przyjmuje się średnią 3m3 , ale istnieje możliwość opomiarowania własnego ujęcia, tak, aby stawka była liczona od faktycznego zużycia, a nie ryczałtem – podkreśla Tusiński. – W przypadku różnicy pomiędzy stanem wodomierza głównego a sumą odczytów z podliczników nieruchomości, różnicę należy rozliczyć odpowiednio udziałami w nieruchomości/liczbą osób zamieszkującą nieruchomość/liczba lokali na nieruchomości – dodaje.

– W przypadku gdy na nieruchomości wielolokalowej, część lokali jest nieopomiarowana, podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieopomiarowanych lokali, przyjmowana jest przeciętna norma zużycia wody, wynosząca 3 m3 miesięcznie na osobę w lokalu, powiększona o odpowiednio rozliczoną różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego a zużyciem wody w poszczególnych lokalach w odniesieniu całej nieruchomości – zaznacza burmistrz.

Podkreślić należy, że kwota wpisana w nowej deklaracji powinna być oparta na wyliczeniu, które wcześniej mieszkańcy otrzymają z urzędu listownie. Deklaracje należy złożyć najpóźniej do 14 maja w podkowiańskim magistracie.

0

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

*

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi
blog
Współpracownik
Wieści z szopy - czyli co z tą koleją.
blog
Współpracownik
Piłka w grze - wieści z lokalnych boisk.
blog
Współpracownik
Śledź Nas - W podróży dookoła świata