23 01 2018

Mieszkańcy wywołują rząd do tablicy w sprawie CPK

23.01.2018, godz.: 11:18
Mieszkańcy wywołują rząd do tablicy w sprawie CPK
fot. Pixabay

Kilka dni temu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Pełnomocnika rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z przedstawicielami samorządu Baranowa. W trakcie spotkania samorządowcy szczegółowo dopytywali o przebieg prac nad planowanie i przygotowaniem inwestycji. Przekazali również listę 25 pytań od mieszkańców, na które strona rządowa zobowiązała się odpowiedzieć.

Podczas spotkania Mikołaj Wild poinformował baranowskich samorządowców, że nie pojawiły się nowe fakty pozwalające definitywnie określić dokładną lokalizację Centralnego Portu Lotniczego – Kwestia jest w tej chwili jednym z najistotniejszych tematów nurtujących mieszkańców naszej gminy. Według. zapewnień pełnomocnika zostanie rozstrzygnięta do końca maja 2018 roku, kiedy to przedstawione zostaną dwie alternatywne lokalizacje –podali włodarze Baranowa.

Przedstawili również wspomnianą listę pytań, na które strona rządowa ma udzielić odpowiedzi. Oto one.

Strefa działalności rolniczej:
1. Należy zadbać o rolników w wieku przedemerytalnym – Co z rolnikami w wieku 55+ lat, którzy zakończą działalność rolniczą (emerytury pomostowe, inne sposoby, określić wiek)
2. Czy rolnicy będą mieli możliwość wykupu ziemi w innych gminach? (obecne przepisy prawne wykluczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niemające statusu rolnika)
3. Co z młodymi rolnikami, którzy otrzymali kredyty na rozwój gospodarstwa?
4. Jakie są przewidywane rekompensaty z tytułu utraty dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego?
5. Co z rolnikami realizującymi programy unijne? (czas obowiązywania projektu 7 lat)
Przesiedlenia:
6. Jaki będzie czas od wykupu do opuszczenia nieruchomości?
7. Czy będą uproszczone procedury dotyczący budowy nowych siedlisk? (zmiana procedur budowlanych)
8. Jak daleko będzie sięgała strefa ograniczonego użytkowania?
9. Co z mieszkańcami:
-którzy będą mieszkać w obrębie strefy uciążliwości?
-którzy nie mają uregulowanych spraw spadkowych?
-którzy mają kredyty hipoteczne na wybudowanie domów i siedlisk?
-starszymi, nieposiadającymi rodziny? kto będzie odpowiedzialny za ich przesiedlenie?
Działalność gospodarcza:
14. Jakie będą rekompensaty dla przedsiębiorców z tytułu utraty możliwości prowadzenia działalności gospodarczej? (utrata rynku lokalnego)
15. Na jakich warunkach będzie możliwość odtworzenia prowadzonej działalności gospodarczej, w innej lokalizacji? (uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia na prowadzenie dotychczasowej działalności- dotyczy dzielności wymagających uzyskania decyzji środowiskowej)
16. Jakie będą zasady zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy w części okołolotniskowej?
Funkcjonowanie samorządu:
17. Czy wykup gruntów będzie dotyczył tylko lotniska, czy też części biznesowej?
18. Jakie będą zasady utrzymania spójności komunikacyjnej (infrastrukturalnej) gminy?
19. Jaka będzie rekompensata dla samorządu za utracone dochody w okresie przejściowym (utrata podatku, niezbywalność gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe)?
20. Pomoc rządowa w zakresie finansowania inwestycji gminnych, wymuszonych umiejscowieniem CPK? (rozbudowa placówek oświatowych, dróg i innej infrastruktury)
Inne:
21. Czy gmina ma szansę na pozostanie jednostką samorządu terytorialnego?
22. Należy przyśpieszyć określenie lokalizacji lotniska, w celu uspokojenia nastrojów społecznych.
23. Procedura i stawki wyceny gruntów i budynków?
24. Przedstawienie lokalizacji magistrali kolejowej i innych połączeń kolejowych.
25. Plany rozbudowy sieci drogowej.

1

Dodaj Komentarz

  • ufojcie nam

    Do kiedy zobowiązali się udzielić odpowiedzi?

Portal GrodziskNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Portal GrodziskNews.pl wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu bez zgody jest zabronione.
Blogi