Katalog firm Dodaj firmę#

Dodaj swoją firmę już dziś i bądź widoczny!
Dodając wizytówkę do Katalogu Firm jednocześnie promujesz swoją firmę na stronie głównej portalu GrodziskNews.pl
Wizytówki są wyświetlane w systemie rotacyjnym.

UWAGA PROMOCJA!
Roczny abonament za wpis w naszym katalogu wynosi jedynie 100zł!

ELE-POŻ – ochrona przeciwpożarowa

Firma: ELE-POŻ Jakub Chełmoński
Siedziba: Królowej Marysieńki 80
96-316 Bieganów
Telefon: 510-244-385 i 505-151-237
Fax: brak
E-mail: biuro@ele-poz.pl
Strona www: www.ele-poz.pl

Opis firmy:

Firma ELE-POŻ realizuje zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju: sprzedaż, montaż, przeglądy okresowe, remonty, instrukcje ppoż.
Firma działalność rozpoczęła w lutym 2013 roku. Wieloletnie doświadczenie w branży usług przeciwpożarowych oraz znajomość tego sektora rynku pozwoliło szybko nawiązać owocną współpracę zarówno z podmiotami prywatnymi, jak i instytucjami państwowymi. ELE-POŻ obsługuje małe budynki, jak również wielkopowierzchniowe obiekty produkcyjne, magazynowe, biurowe oraz usługowe na terenie całego kraju w zakresie:

* sprzedaż, montaż, przeglądy okresowe i remonty gaśnic
* przeglądy z pomiarami wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
* badanie szczelności węży hydrantowych
* sprzedaż armatury pożarniczej, wymiana zaworów hydrantów wewnętrznych, wymiana hydrantów zewnętrznych
* przeglądy pompowni hydrantowych, pomiary wydajności zestawów pompowych
* przeglądy zbiorników przeciwpożarowych naziemnych i podziemnych, czyszczenie
* sprzedaż, montaż, przeglądy oświetlenia awaryjnego, pomiary natężenia oświetlenia dróg ewakuacyjnych, naprawy opraw
* sprzedaż, montaż oznakowania ewakuacyjnego i informacyjnego
* tworzenie oraz aktualizacja instrukcji ppoż dla obiektów
* sprzedaż, montaż, przeglądy systemów sygnalizacji pożaru, oddymiania, dźwiękowych systemów ostrzegania, naprawy tych systemów
* sprzedaż, montaż i przeglądy elementów przeciwpożarowych wyłączników prądu
* sprzedaż, montaż, przeglądy systemów wykrywania tlenku węgla, gazów palnych, kalibracje sensorów, naprawy
* montaż i naprawa instalacyjnych przejść ogniowych
* sprzedaż, montaż, przeglądy, naprawy i konserwację bram przeciwpożarowych
* sprzedaż, montaż, przeglądy, naprawy i konserwację drzwi przeciwpożarowych
* sprzedaż, montaż, przeglądy, naprawy i konserwację klap oddymiających i pożarowych

dodatkowo: prace wysokościowe – czyszczenie rynien, usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, odśnieżanie dachów.

Firma realizuje zadania polegające na przygotowaniu inwestycji do odbiorów technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz modernizacji, naprawach i bieżących przeglądach stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w istniejących budynkach.

ELE-POŻ oferuje doradztwo w sprawach zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!